Čínské přísloví #9173

„Zeptáš-li se, budeš 5 minut vypadat jako blbec. Nezeptáš-li se, budeš blbcem po celý život.“

Čínská přísloví

„Zeptáš-li se, budeš 5 minut vypadat jako blbec. Nezeptáš-li se, budeš blbcem po celý život.“

„Moudrý člověk požaduje všechno jen od sebe; avšak nicotný vše od druhých.“


„Jestli můžete člověka naučiti dobrému a neučiníte toho - ztrácíte bratra.“

„Zaléváš-li květiny, zalévej kořeny. Poučuješ-li člověka, mluv k jeho srdci.“

„Přítel, který není pevný jako skála, je bez vůle a zbytečně se nazývá přítelem.“

„Žertem přítele ztratíš, ale nezískáš.“

„Nikdy nepotřebujeme svého ducha tolik, jako když mluvíme s hlupákem.“

„Ani všechny temnoty vesmíru nedokáží zhasit jedinou svíčku.“


„Kdo mě za zády pomlouvá, ten se mne bojí; ale kdo mě do očí chválí, opovrhuje mnou.“

„Radost je plamenem hořkosti.“

„Člověk, který má pravdu nepotřebuje zvyšovat hlas.“

„Není to víno, co činí člověka opilým - je to on sám.“


„Když miluješ, zdá se ti opice hezká, nemiluješ-li, odvrátíš zrak i od lotosového květu.“

„Řekni mi, já to zapomenu. Ukaž mi, možná si to zapamatuji. Nech mě, zkusit si to a já to pochopím.“

„Bída mění svobodu v otroctví.“

„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 116 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .