Evropská přísloví

„Jeden otec je lepší než sto učitelů.“

„I komáři štípou jen do září.“


„Když se na moři stane neštěstí, je na pobřeží vždy dostatek moudrých.“

„Dobré děti se vychovávají samy.“

„Když promluví peníze, pravda zmlkne.“

„Žena dá přednost muži bez peněz, před penězi bez muže.“

„Obě ruce jsou čisté, když jedna druhou myje.“

„Na chválené hrozny ber malý košík.“


„Existuje zákaz řečí, ale ne zákaz myšlení.“

„Starý ukazuje, jaký byl mladý.“

„Když někdo nechce vidět, nepomůže ani světlo ani brýle.“

„Odpoledne ví to, co by si ráno nikdy nepomyslilo.“


„Naše Lhota – celý svět, naše mouchy – orli.“

„Jako panna - v trní zamotaná, jako žena - do želez uvržena, jako vdova - zalitá do olova.“

„Host prázdný, málo vzácný.“

„Kdo přemůže svůj hněv, ten přemůže i nepřátele.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 115 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .