Kurdská přísloví

Ničím nemůžeš pomoci tomu, kdo si za vše může sám.
Kurdské přísloví


Žít na světě – jako mít růži: dlouze přivonět a předat následujícím.
Kurdské přísloví


Budeš-li se s osly stýkat, začneš jako osel hýkat.
Kurdské přísloví


Myš před kočkou v návětrné straně, jehně pod kozou, muž pod pantoflem - nešťastníci, předurčení k záhubě.
Kurdské přísloví


I z malého domu vychází často velký muž.
Kurdské přísloví


Kdo řekl a udělal, je člověk, kdo neřekl a udělal - je lev, kdo řekl a neudělal - je osel.
Kurdské přísloví


Když už se nemůžeš vyhnout, vezmi vandráka na vůz, ale ranec ať si nese sám.
Kurdské přísloví


Chceš-li mít ze syna člověka, pošli ho k pastýřům, ale zpět ho povolej dříve, než se z něho stane dobytek.
Kurdské přísloví


Vlkovi četli evangelium a on povídá: Rychle skončete, nebo mi stádo odejde.
Kurdské přísloví


Komu souzena šibenice - neutopí se na rybníce.
Kurdské přísloví


Do domu plného dětí nevchází ďábel.
Kurdské přísloví


Kdo nepobýval v pekle, nenajde zalíbení ani v ráji.
Kurdské přísloví


V domě plném dětí nemá Ďábel moci.
Kurdské přísloví


Žena je pevnost, muž je její vězeň.
Kurdské přísloví


Uschlé listí nehyzdí krásné stromy.
Kurdské přísloví


Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .