Řecká přísloví

„I kdybys z moře nabíral, nenabereš do džbánu víc, než se do něho vejce.“

„Než začneš jinému jámu kopat - dobře změř, kolik měříš.“


„Hlupák hodí kámen do moře a tisíc mudrců ho nevyloví.“

„Host prázdný, málo vzácný.“

„Když promluví peníze, pravda zmlkne.“

„Pouhý hřeb je vinen, že podkova byla ztracena.“

„Žena dá přednost muži bez peněz, před penězi bez muže.“

„Ústa krásné ženy jsou květinou, která láká mnoho motýlů.“


„Kdo nemluví, toho pochovají.“

„Žít bez strasti nelze, ale také ne bez dobrého slova.“

„Děti vychované – rodičům věnec; děti zpovykané – rodičům konec.“

„Koktavý miluje koktavého, anžto rozumí řeči jeho.“

„Jako panna - v trní zamotaná, jako žena - do želez uvržena, jako vdova - zalitá do olova.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .