Starověká přísloví

„Noc jedna, ale zlodějů mnoho.“

„Lze počít bez milování? Lze ztloustnout bez jídla?“


„Ruka k ruce, a dům je vystaven, břich k břichu, a dům je zničen.“

„Nikdy nemá moře dost vody, královská pokladna dost zlata a mudrc moudrých slov.“

„Kdyby nebe vyslyšelo dětské modlitby, nezůstal by naživu ani jeden učitel.“

„Nepijme proto, abychom upadli, ale proto, abychom se povznesli.“

„Každý má úctu k dobře oblečenému člověku.“

„Zdvojnásob chleba, který dáváš matce, a nos ji, jako ona tebe nosila.“


„Polovina z toho, co sníme, udržuje naživu nás, druhá polovina lékaře.“

„Náušnice mají velkou cenu - uši větší.“

„Jazyk je jako lev: udržíš-li ho, ubrání tě; pustíš-li ho, roztrhá tě.“

„Osel zná sedm způsobů, jak plavat, ale když uvidí vodu, na všechny zapomene.“


„Odhozený kámen vždy trefí nohu chromého.“

„Dlouhé řeči patří jen do koránu.“

„Kdo mluví, rozsévá; kdo mlží, sklízí.“

„Nemáš-li rád kaši, neříkej o ní, že není dobrá.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 79 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .