Starověká přísloví

„Hloupí přemýšlí o tom, co řekl, moudrý zase o tom, co řekne.“

„Žena jest hluboká voda, jejíchž vírů nikdo nezná.“


„Svět se obává času a čas se obává jen pyramid.“

„Hledej pravdu v myšlence a nikoli v knihách tlejících. Chceš-li vidět měsíc, dívej se na oblohu a nikoli do louže.“

„I kdyby Tě chválilo tisíc úst najednou - nikdy mezi nimi nesmí být ta tvoje.“

„Noc jedna, ale zlodějů mnoho.“

„Lze počít bez milování? Lze ztloustnout bez jídla?“

„Ruka k ruce, a dům je vystaven, břich k břichu, a dům je zničen.“


„Nikdy nemá moře dost vody, královská pokladna dost zlata a mudrc moudrých slov.“

„Kdyby nebe vyslyšelo dětské modlitby, nezůstal by naživu ani jeden učitel.“

„Nepijme proto, abychom upadli, ale proto, abychom se povznesli.“

„Každý má úctu k dobře oblečenému člověku.“


„Zdvojnásob chleba, který dáváš matce, a nos ji, jako ona tebe nosila.“

„Polovina z toho, co sníme, udržuje naživu nás, druhá polovina lékaře.“

„Náušnice mají velkou cenu - uši větší.“

„Jazyk je jako lev: udržíš-li ho, ubrání tě; pustíš-li ho, roztrhá tě.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 79 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .