Uživatel lela

Členem od:
26. října 2016 10:49

Citáty

Eduard Tomáš foto
Eduard Tomáš 4
český filozof, jogín a spisovatel 1908 – 2002
„Pronesme tuto silnou mantru: Šťastny ať jsou všechny bytosti! Rozumějme tomu dobře: i ty, které nám dříve byly lhostejné, i ty, které jsme snad někdy nenáviděli. Všechny, protože jest jednota.“

Eduard Tomáš foto
Eduard Tomáš 4
český filozof, jogín a spisovatel 1908 – 2002
„Mír světa závisí především na vnitřních podmínkách, ne na zevních. Jaký je a bude člověk, takový je a bude i jeho svět. V hlubších úrovních duše je každý z nás už teď božský, jenomže to doposud neví. Ponořme se tedy co nejhlouběji do tajných vnitřních úrovní sebe sama a vynesme na povrch, co je v nich utajeno: lásku, soucit a mír.“


Roy Littlesun foto
Roy Littlesun 12
Stařešina kmene Hopi 1934
„Dnešní svět je velmi oficiální. Centrum vlády už není kuchyň jako bývala dříve, je to mimo naše domy. Záměrem inkvizice je plně vykořenit ženu i muže, vytvořit lidské roboty. Dochází to až do úrovně kdy máme umělé dělohy, umělé spermata, umělou krev přicházející z umělého jídla, umělé oplodňování, umělé porody, umělé mozky s mikročipy, umělé způsoby života, umělé životní prostředí i umělou smrt. A když to všechno dáte dohromady, to všechno se nějakým způsobem snaží o vytvoření nižšího boha. To už dávno není science fiction, je to velmi zřetelně zjevné, je to tady, to žijeme.“

Eckhart Tolle foto
Eckhart Tolle 74
německý spisovatel 1948
„Máte-li dojem, že se Vám něčeho nedostává, neprodleně to poskytněte prvnímu člověku, kterého potkáte.“

Erich Fromm foto
Erich Fromm 62
německý filozof, psycholog a psychoanalytik 1900 – 1980
„Diktátorské soustavy používají hrozeb a teroru, aby vyvolaly konformitu, demokratické země volí sugesci a propagandu.“

„Prioritou není to, co si myslíme, že je skutečně naší prioritou, ale to čemu věnujeme svůj čas.“

 Šalamoun foto
Šalamoun 134
izraelský král a syn Davida -1011 – -931 př. n. l.
„Odpověz hlupákovi podle jeho pošetilosti, aby se sám sobě nezdál moudrý.“

Erich Fromm foto
Erich Fromm 62
německý filozof, psycholog a psychoanalytik 1900 – 1980
„Člověk je naprosto sám, pokud nepomáhá jinému.“


Jiří Suchý foto
Jiří Suchý 33
český básník, divadelní ředitel, dramatici, filmový režis... 1931
„Stupidní humor má právo na existenci, ale jsem rád, že ho nemusím dělat.“

Erich Fromm foto
Erich Fromm 62
německý filozof, psycholog a psychoanalytik 1900 – 1980
„Kdo je schopen rozdávat sám sebe, je bohatý.“

 Šalamoun foto
Šalamoun 134
izraelský král a syn Davida -1011 – -931 př. n. l.
„Víno je posměvač, opojný nápoj je křikloun; kdo se v něm kochá, ten moudrý není.“

„Následuj své srdce po celý život. Dělej více, než máš nařízeno. I když získáš bohatství, následuj své srdce, neboť nic z toho nebude ti platné, pokud tvé srdce bude znavené. Umenšuj sebe, ne však čas, kdy následuješ srdce. To je protivení se duši.“


Marlo Morgan 15
americká spisovatelka 1937
„Lidé nemohou existovat, jestliže se budou vyhýbat všemu, co jim připadá nepříjemné, místo aby se to snažili pochopit.“

Roy Littlesun foto
Roy Littlesun 12
Stařešina kmene Hopi 1934
„Hopiové říkají: "Nezáleží jak hodně jsi duchovně založený, jak hodně toho víš, co máš, co říkáš, co si myslíš. Dokud neumíš pěstovat kukuřici, pro nás to nic neznamená."“

 Šalamoun foto
Šalamoun 134
izraelský král a syn Davida -1011 – -931 př. n. l.
„Hladoví-li ten, kdo tě nenávidí, nasyť jej chlebem, žízní-li, napoj ho vodou, tím shrneš řeřavé uhlí na jeho hlavu a Hospodin ti odplatí.“

 Šalamoun foto
Šalamoun 134
izraelský král a syn Davida -1011 – -931 př. n. l.
„Severní vítr přihání déšť a hněvivý obličej pokoutní řeči.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 133 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .