Životní moudra

Boty změní řeč vašeho těla i váš životní postoj. Pozvednou vás fyzicky i psychicky.


Znamená-li to být moudrý, tak raději zůstanu idiot po zbytek mého života!

Naruto Uzumaki foto
Naruto Uzumaki 23
fiktivní postava

Dnešní den nedávničko teď nastával nám a jako budoucího něco začínali jsme jej, a hle, již zmizel! Kam se poděl dne tohoto čas ten, kterýž se ukázal, byl a minul, a na věky se nevrátí více? Dejž, milý Pane Bože, ať umíme počítati kratičké dny naše na světě, a moudře sobě počínáme vidouce, an tu místa k přebývání není; časové sami k terminu věčnosti ustavičně nás podávají. Čím jsem se prohřešil dnes, Pane Bože můj, uveď to, prosím, v zapomenutí věčné, ať to mně ani tobě na věky na paměť nepřichází. A když večer života mého přijde, zamlouvám sobě, Pane Bože, u tebe skrýši, v níž bych až do veselého z mrtvých vstání bezpečně odpočinouti mohl. A potom v slávu přijmeš mne.

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 105
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670

Několik mých největších životních chyb byl špatný sestřih.

Jim Morrison foto
Jim Morrison 47
vedoucí zpěvák The Doors 1943 – 1971

Velmi pochybná je především představa, že se dítě rodí jako člověk. Dokonce sama zoologie označuje člověka jako Homo sapiens; narozené dítě však má daleko k tomu, aby bylo „sapiens“, tj. moudré, rozumné, vědoucí. Člověk se vyznačuje schopností mluvit; dítě se rodí jako nemluvně. Člověk na rozdíl ode všech ostatních živočichů umí vyrábět; dítě se tomu musí velmi dlouho učit. Dítě se proto jako člověk nerodí, nýbrž člověkem se teprve postupně stává. Z toho ovšem nevyplývá, že bychom čerstvě narozené dítě nebo lidské embryo nemuseli považovat za člověka; změněný přístup k těmto otázkám nás totiž dovede k závěru, že člověk není to, co „jest“, nýbrž především to, co „bude“, čím se stane. Respekt k druhému člověku je převážně respektem k jeho budoucnosti.

Ladislav Hejdánek foto
Ladislav Hejdánek 28
český filozof a profesor 1927

Marketing je mocný. Užívejte jej moudře.

Seth Godin foto
Seth Godin 8
podnikatel a marketér 1960

Vědomí vlastní nedokonalosti a smrtelnosti nepřivádí moudrého člověka k pesimismu. Toto uvědomění – to je jistý stupeň moudrosti.

Czesław Niemen foto
Czesław Niemen 1
1939 – 2004

Kritický, nezávislý a investigativní tisk je životní mízou každé demokracie. Tisk musí být bez státního zasahování. Musí mít ekonomickou sílu postavit se pochlebování vládních úředníků. Musí mít dostatečnou nezávislost, aby mohl být troufalý a zvídavý beze strachu či zaujatosti. Musí být pod ochranou ústavy, aby mohl ochraňovat naše práva jako občanů. (kniha Nelson Mandela By Himself)

Nelson Mandela foto
Nelson Mandela 25
bývalý prezident Jihoafrické republiky, bojovník proti ap... 1918 – 2013

Vaše životní hodnoty působí jako magnet. Spoustu lidí přitahují, některé odpuzují.

Petr Pacher foto
Petr Pacher 9
český psycholog

Dnešní svět je velmi oficiální. Centrum vlády už není kuchyň jako bývala dříve, je to mimo naše domy. Záměrem inkvizice je plně vykořenit ženu i muže, vytvořit lidské roboty. Dochází to až do úrovně kdy máme umělé dělohy, umělé spermata, umělou krev přicházející z umělého jídla, umělé oplodňování, umělé porody, umělé mozky s mikročipy, umělé způsoby života, umělé životní prostředí i umělou smrt. A když to všechno dáte dohromady, to všechno se nějakým způsobem snaží o vytvoření nižšího boha. To už dávno není science fiction, je to velmi zřetelně zjevné, je to tady, to žijeme.

Roy Littlesun foto
Roy Littlesun 12
Stařešina kmene Hopi 1934

Máme si zuby nehty chránit požitek životních rozkoší, jež nám léta postupně rvou z ruky.

Michel De Montaigne foto
Michel De Montaigne 101
francouzský spisovatel 1533 – 1592

Životní záhadou je fakt, že po dvou malých dortících přiberete 5 kilo.

Halina Pawlowská foto
Halina Pawlowská 62
česká filmová herečka, herečka, moderátorka, spisovatelka... 1955

Moje nejdůležitější práce je vývoj osobního počítače. To jsem dělal od 20 do 40, ani jsem se kvůli tomu neoženil. To je mé nejcennější životní dílo.

Bill Gates foto
Bill Gates 20
americký průmyslník a filantrop 1955

Lidé se nad tím musí vážně zamyslet. Duchovní svět nelze přesně popsat, je to naprosto jiný svět, odlišný od toho materiálního. Ale duchovní svět je možné reálně procítit, budeme-li se věnovat duchovním praktikám, vítězit nad svým egocentrismem a otevírat v sobě cestu do Věčného světa.
Je zapotřebí, aby se lidé naučili být pány svého duchovního osudu, aby nečekali, že za ně někdo udělá tu životně důležitou duchovní práci, ale se sami zdokonalovali, pracovali sami se sebou, rozšiřovali svůj obzor poznání světa. Neměli by čekat na dobrodiní velekněží a politiků, neměli by podporovat iluze a nechat se sebou manipulovat. Je zapotřebí být zralejší Osobností, společensky aktivním a duchovně zodpovědným Člověkem.

Anastasia Novych 37
ukrajinská spisovatelka

Roste počet mladých lidí, kteří vidí, že neexistuje nějaká lidská tvář systému, že všechno je to noční můra, která se prodrala do našich životů. Dennodenně jsme konfrontováni s devastací planety, s bídou ve třetím světě a zárověň s vyprázdněním našich životních aspirací. Jsme odcizeni od skutečného prožívání naši existence na této planetě.

John Zerzan foto
John Zerzan 10
americký anarchista, filozof a spisovatel 1943

…Jde o to, aby se lidské chápání a cítění spíše posunulo k hranicím anarchistických myšlenek spojených s co největším odstraněním té techniky, která jakýmkoli způsobem může závažněji poškozovat životní prostředí. Jde o dlouhodobý proces, který je ale nutné v nejbližších chvílích zahájit. Je jedno, jestli si jeho nositelé budou říkat anarchisté, komunisté, primitivisté nebo třeba puntíčkovaní chrobáci…

John Zerzan foto
John Zerzan 10
americký anarchista, filozof a spisovatel 1943

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 263 citátů

Související témata

Obrázky s životní moudra

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .