Uživatel david7

Členem od:
10. března 2016 12:08

Citáty

Tomáš Garrigue Masaryk foto
Tomáš Garrigue Masaryk 114
první československý prezident 1850 – 1937
„Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti.“

Tomáš Garrigue Masaryk foto
Tomáš Garrigue Masaryk 114
první československý prezident 1850 – 1937
„Lidé chtějí žít a nedovedou se odtrhnout od smrti.“


Tomáš Garrigue Masaryk foto
Tomáš Garrigue Masaryk 114
první československý prezident 1850 – 1937
„Člověk, který dělá svou práci bez zájmu a jenom z chlebařství, je nešťastný a otrávený člověk. Já rád poslouchám, když někdo mluví s láskou a chutí o svém povolání.“

Tomáš Garrigue Masaryk foto
Tomáš Garrigue Masaryk 114
první československý prezident 1850 – 1937
„Láska musí být soustředěna. Milovat všechny stejně nelze.“

Tomáš Garrigue Masaryk foto
Tomáš Garrigue Masaryk 114
první československý prezident 1850 – 1937
„Lev je lvem i v kleci, nestane se oslem.“

Tomáš Garrigue Masaryk foto
Tomáš Garrigue Masaryk 114
první československý prezident 1850 – 1937
„Válka je zlo, a velké zlo; život nečestný je horší.“

Tomáš Garrigue Masaryk foto
Tomáš Garrigue Masaryk 114
první československý prezident 1850 – 1937
„Cit určuje naše ideály, z citu pocházejí motivy našeho usilování, ale správné prostředky musí určovat rozum a jen rozum.“

Tomáš Garrigue Masaryk foto
Tomáš Garrigue Masaryk 114
první československý prezident 1850 – 1937
„Naděje v život věčný je základem naší víry životní, Víry říkám proto, že na víře je založený život a práce.“


Tomáš Garrigue Masaryk foto
Tomáš Garrigue Masaryk 114
první československý prezident 1850 – 1937
„Člověk, který má chaloupku, nemůže pracovat takovými prostředky, jako ten, kdo má palác; ale je otázka, nemůže-li být člověk v chaloupce šťastnější, vzdělanější než člověk v paláci. Ovšem běda mu, bude-li se opičit po tom, kdo má palác.“

Tomáš Garrigue Masaryk foto
Tomáš Garrigue Masaryk 114
první československý prezident 1850 – 1937
„Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty.“

Emil Hácha foto
Emil Hácha 9
český československý politik, politický vězeň, právník, p... 1872 – 1945
„Po veliké vichřici, která s námi toliko otřásla, stojíme nadále pohromadě a pracujeme....“ z rozhlasového projevu na Vánoce 1938

Tomáš Garrigue Masaryk foto
Tomáš Garrigue Masaryk 114
první československý prezident 1850 – 1937
„Nebát se a nekrást.“


Tomáš Garrigue Masaryk foto
Tomáš Garrigue Masaryk 114
první československý prezident 1850 – 1937
„Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím - je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život.“

Tomáš Garrigue Masaryk foto
Tomáš Garrigue Masaryk 114
první československý prezident 1850 – 1937
„Práce je to, co nikdo nechce dělat.“

Tomáš Garrigue Masaryk foto
Tomáš Garrigue Masaryk 114
první československý prezident 1850 – 1937
„Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii.“

Tomáš Garrigue Masaryk foto
Tomáš Garrigue Masaryk 114
první československý prezident 1850 – 1937
„Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .