petr12

@petr12, členem od 27. října 2016
Wilhelm Von Humboldt foto

„Tělesný stav závisí velmi na duši. Člověk by se měl především rozveselit a ze všech stran uklidnit.“

— Wilhelm Von Humboldt pruský filosof, vládní funkcionář, diplomat a zakladatel univerzity v Berlíně 1767 - 1835

Wilhelm Von Humboldt foto

„Dobrodružství je šampaňským vínem v našem životě.“

— Wilhelm Von Humboldt pruský filosof, vládní funkcionář, diplomat a zakladatel univerzity v Berlíně 1767 - 1835

Reklama
Wilhelm Von Humboldt foto

„Je důležitější, jak člověk osud přijímá, než to, jaký ten osud je.“

— Wilhelm Von Humboldt pruský filosof, vládní funkcionář, diplomat a zakladatel univerzity v Berlíně 1767 - 1835

Wilhelm Von Humboldt foto

„Jsou to vztahy mezi lidmi, jež dávají životu cenu.“

— Wilhelm Von Humboldt pruský filosof, vládní funkcionář, diplomat a zakladatel univerzity v Berlíně 1767 - 1835