Uživatel johnthreesixteen

Členem od:
20. září 2017 11:42

Citáty

Jan Hus foto
Jan Hus 61
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 – 1415
„Všemohoucí Bože, jenž jsi cesta, pravda i život, ty víš, jak málo je těch, kdo v těchto dobách chodí s tebou. Málo je těch, kdo tebe, svou hlavu, napodobují v pokoře a tichosti, v chudobě a čistotě, v pracovitosti a trpělivosti. Otevřela se cesta satanova a mnozí po ní kráčejí. Přispěj maličkému svému stádci, aby tě nezrazovalo, ale úzkou cestou tě následovalo až do konce.“

John Bunyan foto
John Bunyan 13
anglický křesťanský spisovatel a kazatel 1628 – 1688
„To, o čem Bůh říká, že je nejlepší, je nejlepší, i kdyby všichni lidé celého světa byli proti tomu. “


John Bunyan foto
John Bunyan 13
anglický křesťanský spisovatel a kazatel 1628 – 1688
„Soužení je lepší než hřích, a sešle-li Bůh první, aby nás pročistil od druhého, děkujme mu a buďme též spokojeni platit tomu poslovi. “

George Whitefield foto
George Whitefield 17
anglický ministr a kazatel 1714 – 1770
„Bůh chraň, abych měl s kýmkoliv cestovat čtvrt hodiny bez toho, abych s nimi mluvil o Kristu.“

George Whitefield foto
George Whitefield 17
anglický ministr a kazatel 1714 – 1770
„Jako Bůh nemůže národu nebo lidu seslat větší požehnání než jim dát věrné, upřímné a spravedlivé kazatele, tak největší prokletí, které Bůh vůbec může seslat na lidi v tomto světě, je vydat je na pospas slepým, neznovuzrozeným, tělesným, vlažným a necvičeným vůdcům.“

Charles Spurgeon foto
Charles Spurgeon 140
britský kazatel, autor a pastor 1834 – 1892
„Lenivost je půdou, kde rostou všechny hříchy.“

George Whitefield foto
George Whitefield 17
anglický ministr a kazatel 1714 – 1770
„Bože, dej mi hlubokou pokoru, dobře vedenou horlivost, hořící lásku a sprostné oko, a pak ať lidé a ďáblové dělají to nejhorší, co mohou!“

George Whitefield foto
George Whitefield 17
anglický ministr a kazatel 1714 – 1770
„Neboj se svého slabého těla, neboť jsme nesmrtelní, dokud naše práce neskončí.“


George Whitefield foto
George Whitefield 17
anglický ministr a kazatel 1714 – 1770
„Skutky? Skutky? Člověk že by se měl dostat do nebe skrze skutky? To bych spíš očekával, že vyleze na měsíc po laně s písku!“

George Whitefield foto
George Whitefield 17
anglický ministr a kazatel 1714 – 1770
„Je to ubohé kázání, které nikoho nepohorší; které nezpůsobí, že je posluchač nespokojen buď se sebou nebo s kazatelem.“

John Bunyan foto
John Bunyan 13
anglický křesťanský spisovatel a kazatel 1628 – 1688
„Kristus je v Bohu natolik skryt přirozenému tělesnému chápání, že nemůže být nikým spasitelně poznán, leč jim Jej zjeví Bůh Otec sám. “

John Bunyan foto
John Bunyan 13
anglický křesťanský spisovatel a kazatel 1628 – 1688
„Můžeš udělat více, než se modlit, poté, co jsi se modlil; ale nemůžeš udělat více, než se modlit, dokud se nepomodlíš. “


John Bunyan foto
John Bunyan 13
anglický křesťanský spisovatel a kazatel 1628 – 1688
„Modlitba povede člověka, aby přestat hřešit, nebo hřích navede člověka, aby se přestal modlit. “

John Bunyan foto
John Bunyan 13
anglický křesťanský spisovatel a kazatel 1628 – 1688
„Nic ti nemůže ublížit, než hřích; nic mě nemůže zarmoutit, než hřích; nic tě nemůže snížit před nepřáteli, než hřích. “

Jonathan Edwards foto
Jonathan Edwards 1
křesťanský kazatel, filozof a teolog 1703 – 1758
„Není nic [jiného], co v každý jeden okamžik drží porušeného člověka mimo peklo, než pouhé Boží zalíbení [v něm].“

Jan Hus foto
Jan Hus 61
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 – 1415
„Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 17 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .