thomyk_krason

@thomyk_krason, členem od 17. listopadu 2017
Oscar Wilde foto