Adam...

@Adam..., členem od 10. února 2018
František Josef I. foto

„Opustit mocnářství? To by pro Čechy znamenalo ekonomickou sebevraždu!“

— František Josef I. habsburský císař 1830 - 1916
Vídeň, 1916, při jednání o reformě Rakousko-Uherského císařství, kde se projednávala případná autonomie některých částí mocnářství v četně zemí Koruny České.