Anglické citáty o lidech

Objevte známé i méně známé anglické citáty, motta a výroky. Citáty v angličtině s překladem.


Gabriel García Márquez foto

„Není pravda, že lidé přestávají následovat sny, protože stárnou, stárnou, protože přestávají následovat své sny.“
It is not true that people stop pursuing dreams because they grow old, they grow old because they stop pursuing dreams.

—  Gabriel García Márquez kolumbijský spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu 1927 - 2014

Johnny Depp foto

„Lidé neplakají proto, že jsou slabí. Plakají, protože byli až příliš dlouho silní.“
People cry, not because they are weak. It is because they've been strong for too long.

—  Johnny Depp americký herec, filmový producent a hudebník 1963

Reklama
George Bernard Shaw foto

„Rozumný člověk se přizpůsobuje světu kolem sebe.
Nerozumný se vytrvale snaží přizpůsobovat svět sobě.
Proto veškerý pokrok závisí na nerozumných lidech“

The reasonable man adapts himself to the world: the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. Therefore all progress depends on the unreasonable man.

—  George Bernard Shaw irský dramatik 1856 - 1950

Citát „Člověk s velkými úmysly se musí starat více o pravdu než o to, co si lidé myslí.“
 Aristoteles foto

„Člověk s velkými úmysly se musí starat více o pravdu než o to, co si lidé myslí.“
The high-minded man must care more for the truth than for what people think.

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -322 př. n. l.

Albert Einstein foto

„Všichni víme, že světlo putuje rychleji než zvuk. Proto někteří lidé vypadají chytře, dokud je neslyšíte mluvit.“
We all know that light travels faster than sound. That's why certain people appear bright until you hear them speak.

—  Albert Einstein německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 - 1955

Marilyn Monroe foto

„Věřím, že všechno se děje z nějakého důvodu. Lidé se mění tak, že se můžete naučit nechat to být, věci se pokazí, takže si jich vážíte, když jsou správně, věříte lži, takže se nakonec naučíte důvěřovat nikomu jinému než sobě a někdy se dobré věci rozpadnou, takže lepší věci z toho mohou vzejít.“
I believe that everything happens for a reason. People change so that you can learn to let go, things go wrong so that you appreciate them when they're right, you believe lies so you eventually learn to trust no one but yourself, and sometimes good things fall apart so better things can fall together.

—  Marilyn Monroe americká herečka, modelka a zpěvačka 1926 - 1962

Jack Kerouac foto

„Nepoužívejte telefon. Lidé nejsou připraveni vám odpovědět. Použijte poezii.“
Don't use the phone. People are never ready to answer it. Use poetry.

—  Jack Kerouac americký spisovatel 1922 - 1969

Marilyn Manson foto

„Vždy jsem věřil, že člověk je chytrý. Jsou to lidé, kteří jsou hloupí.“
I've always believed that a person is smart. It's people that are stupid.

—  Marilyn Manson americký rockový hudebník a herec 1969

Marilyn Manson foto

„Žijeme ve společnosti diskriminace, kde se lidé spíše nechají diskriminovat, než aby se postavili za sebe.“
We live in a society of victimization, where people are much more comfortable being victimized than actually standing up for themselves.

—  Marilyn Manson americký rockový hudebník a herec 1969

Marilyn Monroe foto

„Psi mě nikdy nekousli. Pouze lidé.“
Dogs never bite me. Just humans.

—  Marilyn Monroe americká herečka, modelka a zpěvačka 1926 - 1962

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Charles Bukowski foto

„Problém s tímto světem je ten, že inteligentní lidé jsou plni pochybností, zatímco ti hloupí jsou sebejistí.“
The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts while the stupid one are full of confidence.

—  Charles Bukowski americký básník a spisovatel 1920 - 1994

Friedrich Nietzsche foto

„Někdy lidé nechtějí slyšet pravdu, protože si nechtějí zničit své iluze.“
Sometimes people don't want to hear the truth because they don't want their illusions destroyed.

—  Friedrich Nietzsche německý filozof, spisovatel 1844 - 1900

Terry Pratchett foto

„Problém s otevřenou myslí samozřejmě spočívá v tom, že lidé budou trvat na tom, aby přišli a pokusili se do toho vložit věci.“
The trouble with having an open mind, of course, is that people will insist on coming along and trying to put things in it.

—  Terry Pratchett anglický spisovatel 1948 - 2015

Bob Marley foto

„Někteří lidé cítí déšť. Ostatní jen zmoknou.“
Some people feel the rain. Others just get wet.

—  Bob Marley jamajský zpěvák, skladatel, hudebník 1945 - 1981

Citát „Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.“
Mark Twain foto

„Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.“
If you pick up a starving dog and make him prosperous he will not bite you. This is the principal difference between a dog and man.

—  Mark Twain americký spisovatel 1835 - 1910
If you pick up a starving dog and make him prosperous, he will not bite you. This is the principal difference between a dog and a man.

Michael Jackson foto

„Lidé říkají, že jsem zvláštní,
protože miluji jednoduché základní věci,
Je mým osudem kompenzovat
to dětství, které jsem nikdy neměl.“

People say I'm strange that way, 'Cause I love such elementary things, It's been my fate to compensate For the childhood I've never known.

—  Michael Jackson americký zpěvák 1958 - 2009

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Today's anniversary
Emily Dickinson foto
Emily Dickinson9
americká básnířka 1830 - 1886
Nikki Sixx foto
Nikki Sixx19
americký hudebník 1958
Augusto Pinochet foto
Augusto Pinochet8
chilský politik 1915 - 2006
Luigi Pirandello foto
Luigi Pirandello6
italský dramatik, romanopisec, povídkář a básník, nositel N… 1867 - 1936
Dalších 50 dnešních výročí