Anglické citáty o smrti

Objevte známé i méně známé anglické citáty, motta a výroky. Citáty v angličtině s překladem.


Kurt Cobain foto

„Nenávidím se a chci zemřít“
I Hate Myself And I Want To Die.

—  Kurt Cobain frontman skupiny Nirvana 1967 - 1994

původní název alba In Utero; skladba
I hate myself and I want to die.
Neověřené

Freddie Mercury foto

„Zůstaneme spolu, dokud nezemřeme, jsem si tím jistý.“
We’re gonna stay together until we die, I’m sure of it.

—  Freddie Mercury britský muzikant, zpěvák a skladatel 1946 - 1991

Tupac Shakur foto

„Moje mamka mi vždycky říkala: Pokud nemůžeš najít něco, pro co bys žil, je nejlepší najít něco, pro co bys zemřel.“
My mama always used to tell me: 'If you can't find somethin' to live for, you best find somethin' to die for.

—  Tupac Shakur americký rapper 1971 - 1996

Tupac Shakur foto

„Zbabělec zemře tisíckrát, ale voják zemře jen jednou.“
A coward dies a thousand times, a soldier dies but once.

—  Tupac Shakur americký rapper 1971 - 1996

Jim Morrison foto

„Smrt anděly z nás činí
hladké jak drápky havraní
Křídla nám dá místo ramen
a čas říci stěží amen…“

Death makes angels of us all and gives us wings where we had shoulders smooth as raven's claws

—  Jim Morrison vedoucí zpěvák The Doors 1943 - 1971

Friedrich Nietzsche foto

„Had, který nedokáže svléknout svou kůži, musí zemřít. Také mysl, která nemůže bránit ve změně svých názorů; přestane být myslí.“
The snake which cannot cast its skin has to die. As well the minds which are prevented from changing their opinions; they cease to be mind.

—  Friedrich Nietzsche německý filozof, spisovatel 1844 - 1900

Charles Bukowski foto

„My všichni zemřeme, každý jeden z nás, jaký to cirkus! To samo o sobě by nás mělo přivést k tomu, abychom se milovali, ale ne. Jsme terorizováni a zploštění triviálnosti, nicota nás sžírá.“
We're all going to die, all of us, what a circus! That alone should make us love each other but it doesn't. We are terrorized and flattened by trivialities, we are eaten up by nothing.

—  Charles Bukowski americký básník a spisovatel 1920 - 1994

Isaac Asimov foto

„Ačkoliv se blíží čas mé smrti, nemám strach, že zemřu a půjdu do pekla nebo (což by mohlo být ještě horší) do popularizované verze nebe. Očekávám, že po smrti přijde jen nicota, a děkuji ateismu za to, že mě zbavil všech možných obav.“
Although the time of death is approaching me, I am not affraid of dying and going to hell or (what would be considered worse) going to a popularized version of heaven. I expect death to be nothingness and for removing me from all possible fears of death, I am thankful to atheism.

—  Isaac Asimov americký spisovatel a biochemik 1920 - 1992

Bob Marley foto

„Raději zemřít v boji za svobodu, než být vězněm do konce svého života.“
Better to die fighting for freedom then be a prisoner all the days of your life.

—  Bob Marley jamajský zpěvák, skladatel, hudebník 1945 - 1981

Martin Luther King foto

„Člověk, který není ochoten pro něco zemřít, není zralý pro život.“
A man who does not have something for which he is willing to die is not fit to live.

—  Martin Luther King americký duchovní, aktivista a vůdce v americkém hnutí občanských práv 1929 - 1968

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Citát „Strach ze smrti pramení ze strachu ze života. Ten, kdo žije naplno, je připravený kdykoli zemřít.“

„Strach ze smrti pramení ze strachu ze života. Ten, kdo žije naplno, je připravený kdykoli zemřít.“
The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time.

—  Edward Abbey americký autor a esejista 1927 - 1989

Josef Stalin foto

„Smrt jednoho muže je tragédie, smrt milionu je jen pouhá statistika.“
A single death is a tragedy; a million deaths is a statistic.

—  Josef Stalin sovětský politik 1879 - 1953

Původcem tohoto bonmotu není Stalin. Známý německý spisovatel Kurt Tucholsky publikoval nejprve v tisku (Vossische Zeitung, 1925) a později knižně následující anekdotu: "Darauf sagt ein Diplomat vom Quai d´Orsay: «Der Krieg? Ich kann das nicht so schrecklich finden! Der Tod eines Menschen: das ist eine Katastrophe. Hunderttausend Tote: das ist eine Statistik!»" [Povídá diplomat z Quai d'Orsay (fr. ministerstva zahraničí): Válka? Tu neshledávám tak hroznou! Smrt jednoho člověka: to je katastrofa. Sto tisíc mrtvých: to je statistika.] Source: TUCHOLSKY, Kurt. Lerne lachen ohne zu Weinen. 1.-10. Taus. Berlin: Ernst Rowohlt, 1931. 426 s. [Uvedená anekdota je na str. 148, v kapitole Französischer Witz.] – dostupné online https://de.wikisource.org/wiki/Franz%C3%B6sischer_Witz Německý spisovatel E. M. Remarque končí 8. kapitolu románu Černý obelisk, jehož 1. vydání vyšlo v roce 1956, touto větou: „Aber das ist wohl so, weil ein einzelner immer der Tod ist — und zwei Millionen immer nur eine Statistik." („To je zvláštní, myslím si, za války jsme přece všichni viděli tolik mrtvých a víme, že přes dva milióny nás padlo pro nic a za nic. Proč se tu teď rozčilujeme kvůli jedinému mrtvému, a proč jsme už skoro zapomněli na ty dva milióny? Ale snad je to proto, že u jediného člověka je to vždycky smrt, kdežto u dvou miliónů pouze statistika.") Source: REMARQUE, Erich Maria. Černý obelisk. Přeložil Jan Scheinost. Odeon : Praha 1975. Snahy připsat zmíněný bonmot Stalinovi se objevují od konce 50. let 20. století. V roce 1958 byl v New York Times uveřejněn článek, který přisuzuje tento výrok Stalinovi. Britský spisovatel John le Carré mu obdobný výrok připisuje v románu The Spy Who Came in from the Cold, který vyšel v roce 1965 (česky vydáno s názvem Špion, který se vrátil z chladu). Anton Vladimirovič Antonov-Ovsejenko tvrdí v knize The Time of Stalin: Portrait of a Tyranny (Stalinova doba : Portrét tyrana), kterou vydal roku 1981 v New Yorku, že Stalin tento bonmot vyslovil na Teheránské konferenci (28.11. – 1.12.1943). Nikde však nejsou uvedny přesvědčivé doklady, že Stalin nějakou podobnou větu opravdu pronesl. Anglická Wikipedie uvedený citát řadí do kategorie „misattributed", tedy výroků Stalinovi mylně připisovaných.
Varianta: Smrt jednotlivce je tragédie, smrt milionů je statistika.

Tento překlad čeká na kontrolu. Je překlad správně?
Charles Bukowski foto

„Pro ty, kteří věří v Boha, je zodpovězena většina velkých otázek. Ale pro ty z nás, kteří nedokážou přijmout Boží vzorec, velké odpovědi nezůstanou z kamene. Přizpůsobujeme se novým podmínkám a objevům. Jsme poddajní. Láska nemusí být příkazem ani vírou. Jsem můj vlastní bůh. Jsme zde proto, abychom odnaučili učení církve, státu a našeho vzdělávacího systému. Jsme tady, abychom pili pivo. Jsme tady, abychom zabili válku. Jsme tu proto, abychom se smáli na kurzech a žili naše životy tak dobře, že se Smrt třese, aby nás vzala.“
For those who believe in God, most of the big questions are answered. But for those of us who can't readily accept the God formula, the big answers don't remain stonewritten. We adjust to new conditions and discoveries. We are pliable. Love need not be a command or faith a dictum. I am my own God. We are here to unlearn the teachings of the church, state and our educational system. We are here to drink beer. We are here to kill war. We are here to laugh at the odds and live our lives so well that Death will tremble to take us.

—  Charles Bukowski americký básník a spisovatel 1920 - 1994

Tupac Shakur foto

„Raději bych zemřel jako chlap, než žít jako zbabělec.“
I'd rather die like a man, than live like a coward

—  Tupac Shakur americký rapper 1971 - 1996

Tupac Shakur foto

„Smrt není největší ztrátou v životě. Největší ztrátou je to, co zemře v nás, dokud jsme stále naživu. Nikdy se nevzdávejte.“
Death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies inside while still alive. Never surrender.

—  Tupac Shakur americký rapper 1971 - 1996

Walt Whitman foto

„chudý chlapec! Nikdy jsem tě neznal, přesto si myslím, že nemohu odmítnout tuto chvíli zemřít za tebe, pokud by tě to zachránilo.“
poor boy! I never knew you, Yet I think I could not refuse this moment to die for you, if that would save you

—  Walt Whitman americký básník, esejista a novinář 1819 - 1892

Oscar Wilde foto

„Tajemství lásky je větší než tajemství smrti.“
The mystery of love is greater than the mystery of death.

—  Oscar Wilde dramatik, prozaik a básník 1854 - 1900

Ernest Hemingway foto

„Každý lidský život končí stejným způsobem. Je jen detail jak žil a jak zemřel, to odlišuje jednoho člověka od druhého.“
Every man's life ends the same way. It is only the details of how he lived and how he died that distinguish one man from another.

—  Ernest Hemingway americký spisovatel a novinář 1899 - 1961

Terry Pratchett foto

„NEPŘEMÝŠLEJ O TOM JAKO O UMÍRÁNÍ, řekla Smrt. PŘEMÝŠLEJ O TOM JAKO O DŘÍVĚJŠÍM ODCHÁZENÍ, ABY SES VYHNUL SPĚCHU.“
DON'T THINK OF IT AS DYING, said Death. JUST THINK OF IT AS LEAVING EARLY TO AVOID THE RUSH.

—  Terry Pratchett anglický spisovatel 1948 - 2015

Sigmund Freud foto

„Nevyjádřené emoce nikdy nezemřou. Jsou pohřbeny zaživa a vyjdou na povrch později ošklivějšími způsoby.“
Unexpressed emotions will never die. They are buried alive and will come forth later in uglier ways.

—  Sigmund Freud rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 - 1939

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Dnešní výročí
Nicolas Chamfort foto
Nicolas Chamfort54
francouzský spisovatel 1741 - 1794
Jean De La Fontaine foto
Jean De La Fontaine47
francouzský básník, spisovatel a autor bajek 1621 - 1695
Thomas Jefferson foto
Thomas Jefferson27
3. prezident Spojených států amerických 1743 - 1826
Olga Scheinpflugová foto
Olga Scheinpflugová6
česká herečka a spisovatelka 1902 - 1968
Dalších 57 dnešních výročí