Anglické citáty o smrti

Objevte známé i méně známé anglické citáty, motta a výroky. Citáty v angličtině s překladem.


Kurt Cobain foto

„Nenávidím se a chci zemřít.“
I Hate Myself And I Want To Die.

—  Kurt Cobain frontman skupiny Nirvana 1967 - 1994

Josef Stalin foto

„Smrt jednoho muže je tragédie, smrt milionu je jen pouhá statistika.“
A single death is a tragedy; a million deaths is a statistic.

—  Josef Stalin sovětský politik 1878 - 1953

Reklama
Mark Twain foto

„Problém nespočívá v tom, umřít pro přítele, ale v hledání přítele, pro kterého stojí za to zemřít.“
The trouble is not in dying for a friend, but in finding a friend worth dying for.

—  Mark Twain americký spisovatel 1835 - 1910

Tupac Shakur foto

„Moje mamka mi vždycky říkala: Pokud nemůžeš najít něco, pro co bys žil, je nejlepší najít něco, pro co bys zemřel.“
My mama always used to tell me: 'If you can't find somethin' to live for, you best find somethin' to die for.

—  Tupac Shakur americký rapper 1971 - 1996

Charles Bukowski foto

„Všichni zemřeme, všichni z nás, jaký cirkus! To by nás mělo nutit milovat, ale ne. Jsme terorizováni a zploštěni trivialitami.“
We're all going to die, all of us, what a circus! That alone should make us love each other but it doesn't. We are terrorized and flattened by trivialities, we are eaten up by nothing.

—  Charles Bukowski americký básník a spisovatel 1920 - 1994

Tupac Shakur foto

„Smrt není největší ztrátou v životě. Největší ztrátou je to, co zemře v nás, dokud jsme stále naživu. Nikdy se nevzdávejte.“
Death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies inside while still alive. Never surrender.

—  Tupac Shakur americký rapper 1971 - 1996

Jim Morrison foto

„Smrt anděly z nás činí
hladké jak drápky havraní
Křídla nám dá místo ramen
a čas říci stěží amen...“

Death makes angels of us all and gives us wings where we had shoulders smooth as raven's claws

—  Jim Morrison vedoucí zpěvák The Doors 1943 - 1971

Tupac Shakur foto

„Raději bych zemřel jako chlap, než žít jako zbabělec.“
I'd rather die like a man, than live like a coward

—  Tupac Shakur americký rapper 1971 - 1996

Tupac Shakur foto

„Zbabělec zemře tisíckrát, ale voják zemře jen jednou.“
A coward dies a thousand times, a soldier dies but once.

—  Tupac Shakur americký rapper 1971 - 1996

Freddie Mercury foto

„Zůstaneme spolu, dokud nezemřeme, jsem si tím jistý.“
We’re gonna stay together until we die, I’m sure of it.

—  Freddie Mercury britský muzikant, zpěvák a skladatel 1946 - 1991

Sigmund Freud foto

„Nevyjádřené emoce nikdy nezemřou. Jsou pohřbeny zaživa a vyjdou na povrch později ošklivějšími způsoby.“
Unexpressed emotions will never die. They are buried alive and will come forth later in uglier ways.

—  Sigmund Freud rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 - 1939

Charles Manson foto

„Smrt je nejvyšší formou lásky.“
Death is the greatest form of love.

—  Charles Manson americký zločinec a hudebník, spoluzakladatel komunity „Manson Family“ 1934

Carlos Castaneda foto

„Ve světě, kde je smrt lovcem, není čas na lítost nebo pochybnosti. Je čas jen na rozhodnutí.“
In a world where death is the hunter, my friend, there is no time for regrets or doubts. There is only time for decisions.

—  Carlos Castaneda peruánský americký autor 1925 - 1998

Jon Kabat-Zinn foto

„Ten, kdo zemře, než zemře, nezemře, když zemře.“
He who dies before he dies does not die when he dies.

—  Jon Kabat-Zinn 1944

Henry Miller foto

„Maluj to, co se ti líbí a zemři šťastný.“
Paint what you like and die happy

—  Henry Miller americký romanopisec 1891 - 1980

Frida Kahlo foto

„Maluji květiny, takže nezemřou.“
I paint flowers so they will not die.

—  Frida Kahlo mexická malířka 1907 - 1954

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Today's anniversary
Gabriel Laub foto
Gabriel Laub785
český esejista a novinář 1928 - 1998
Miroslav Sládek foto
Miroslav Sládek5
československý kandidát na prezidenta (1993), kandidát na p… 2950
Petr Eben foto
Petr Eben1
český skladatel a varhaník 1929 - 2007
Hermann Langbein foto
Hermann Langbein1
rakouský historik, bývalý vězeň z Osvětimi 1912 - 1995
Dalších 53 dnešních výročí