Anglické citáty o smrti

Objevte známé i méně známé anglické citáty, motta a výroky. Citáty v angličtině s překladem.


Frida Kahlo foto

„Maluji květiny, takže nezemřou.“
I paint flowers so they will not die.

—  Frida Kahlo mexická malířka 1907 - 1954

Kurt Cobain foto

„Nenávidím se a chci zemřít.“
I Hate Myself And I Want To Die.

—  Kurt Cobain frontman skupiny Nirvana 1967 - 1994

Reklama
Freddie Mercury foto

„Zůstaneme spolu, dokud nezemřeme, jsem si tím jistý.“
We’re gonna stay together until we fucking well die, I’m sure of it.

—  Freddie Mercury britský muzikant, zpěvák a skladatel 1946 - 1991

Josef Stalin foto

„Smrt jednoho muže je tragédie, smrt milionu je jen pouhá statistika“
A single death is a tragedy; a million deaths is a statistic.

—  Josef Stalin sovětský politik 1878 - 1953

Carlos Castaneda foto

„Ve světě, kde je smrt lovcem, není čas na lítost nebo pochybnosti. Je čas jen na rozhodnutí.“
In a world where death is the hunter, my friend, there is no time for regrets or doubts. There is only time for decisions.

—  Carlos Castaneda peruánský americký autor 1925 - 1998

Bill Gates foto

„Pokud se narodíš chudý, není to tvá chyba, ale pokud zemřeš chudý, je to tvá chyba.“
If you're born poor it's not your fault, but if you die poor it's your fault.

—  Bill Gates americký průmyslník a filantrop 1955

Vincent Van Gogh foto

„Jednoho dne nás smrt přenese na jinou hvězdu.“
Someday death will take us to another star.

—  Vincent Van Gogh holandský malíř 1853 - 1890

 E.M.S foto

„Jsem uvězněn v životě. Jediná záchrana, o kterém vím, je smrt.“
Trapped in life, only escape I know is death.

—  E.M.S 1995

Reklama
Tupac Shakur foto

„Raději bych zemřel jako chlap, než žít jako zbabělec.“
I'd rather die like a man, than live like a coward

—  Tupac Shakur americký rapper 1971 - 1996

Jim Morrison foto

„Smrt anděly z nás činí
hladké jak drápky havraní
Křídla nám dá místo ramen
a čas říci stěží amen...“

Death makes angels of us all and gives us wings where we had shoulders smooth as raven's claws

—  Jim Morrison vedoucí zpěvák The Doors 1943 - 1971

Isaac Asimov foto

„Ačkoliv se blíží čas mé smrti, nemám strach, že zemřu a půjdu do pekla nebo (což by mohlo být ještě horší) do popularizované verze nebe. Očekávám, že po smrti přijde jen nicota, a děkuji ateismu za to, že mě zbavil všech možných obav.“
Although the time of death is approaching me, I am not affraid of dying and going to hell or (what would be considered worse) going to a popularized version of heaven. I expect death to be nothingness and for removing me from all possible fears of death, I am thankful to atheism.

—  Isaac Asimov americký spisovatel a biochemik 1920 - 1992

Martin Luther King foto

„Nenalezne-li člověk něco, pro co by byl schopen zemřít, není schopen života. (jiná verze překladu: Člověk, který není ochoten pro něco zemřít, není hoden toho, aby žil.)“
A man who won't die for something is not fit to live.

—  Martin Luther King americký duchovní, aktivista a vůdce v americkém hnutí občanských práv 1929 - 1968

Reklama

„Když prezentujete pouze lásku, život a smrt by mohli být mnohem důležitější.“
When presenting only love, life and death could be more important.

—  Neznámý autor

„Existují pouze dvě věci, které musíš ve svém životě. Musíš zemřít. A musíš žít, dokud nezemřeš. Všechno ostatní sis vymyslel.“
There are only two things you "HAVE TO" do in life. You "HAVE TO" die. You "HAVE TO" live until you die. You make up all the rest.

—  Neznámý autor

Giuseppe Mazzini foto

„Pokud jste připraveni zemřít za lidskost, život vaší země je nesmrtelný.“
So long as you are ready to die for Humanity, the life of your country is immortal.

—  Giuseppe Mazzini italský vlastenec, satanista, politik a filozof 1805 - 1872

„Když zemřu, budu tančit ve všech galaxiích... Budu hrát a tančit a zpívat.“
When I die I'm going to dance first in all the galaxies... I'm gonna play and dance and sing.

—  Elisabeth Kübler-Ross americká psychiatrička 1926 - 2004

Další
Today's anniversary
Paul McCartney foto
Paul McCartney22
anglický hudebník 1942
Nossrat Peseschkian foto
Nossrat Peseschkian1
německý psychiatr 1933 - 2010
Maxim Gorkij foto
Maxim Gorkij32
ruský spisovatel 1868 - 1936
René Crevel foto
René Crevel2
francouzský spisovatel a surrealista 1900 - 1935
Dalších 38 dnešních výročí