Anglické citáty o životě

Objevte známé i méně známé anglické citáty, motta a výroky. Citáty v angličtině s překladem.


Kurt Cobain foto

„Život je plýtvání časem a čas je plýtvání životem, takže se pojďme všichni opít a přežít nejlepší chvíle našich životů.“
Life is a waste of time and time is a waste of life, so let's all get wasted and have the time of our lives.

—  Kurt Cobain frontman skupiny Nirvana 1967 - 1994

William Christopher Handy foto

„Život je jako trubka, když do něho nic nedáš, tak z něj nic nezískáš.“
Life is like a trumpet. If you don't put anything into it, you don't get anything out.

—  William Christopher Handy američan blues skladatel a hudebník 1873 - 1958

Reklama
Kurt Cobain foto

„Nikdo neumře jako panna ... Život nás ošuká všechny.“
Nobody dies a virgin... Life fucks us all.

—  Kurt Cobain frontman skupiny Nirvana 1967 - 1994

Bruce Lee foto

„Nejsem na tomto světě, abych naplnil vaše očekávání a vy nejste na tomto světě, abyste naplnili ty mé.“
I’m not in this world to live up to your expectations and you’re not in this world to live up to mine.

—  Bruce Lee herec, mistr a popularizátor bojových umění 1940 - 1973

James Joyce foto

„Život je příliš krátký na to, aby jsi četl špatnou knihu.“
Life is too short to read a bad book.

—  James Joyce irský prozaik a básník 1882 - 1941

Andrew Biersack foto

„Život není o tom, jak jste oblíbení. S jakou dívkou či chlapcem chodíte či se znáte. Život je vždy věrný tomu, kdo jste nebo v co věříte. Nikdy nenechte někoho přesvědčit vás, že jejich cesta je lepší než vaše cesta. Nakonec, všechno co máme jsou naše srdce a naše mysli. To je důvod, proč zpíváme. To je důvod, proč brečíme. Proto žijeme.“
Life isn't about how popular you are... What girl or boy you are dating or who you know.Life is about always being true to who you are or what you believe in. Never let anyone convince you that their way is better than your way. In the end all we have is our hearts... and our minds. This is the reason we sing... this is the reason we cry... this is why we live.

—  Andrew Biersack americký zpěvák 1990

Nikki Sixx foto

„Žij pro okamžik. Okamžiky vytvářejí historii.“
Live in the moment. Moments make history.

—  Nikki Sixx americký hudebník 1958

Jerry Seinfeld foto

„Nejlepší pomstou je dobře si žít.“
The best revenge is living well.

—  Jerry Seinfeld americký komik a herec 1954

Reklama
John Lennon foto

„Počítejte svůj věk přáteli, ne roky. Hodnoť svůj život počtem úsměvů, nikoliv slz.“
Count your age by friends, not years. Count your life by smiles, not tears.

—  John Lennon britský hudebník 1940 - 1980

Steve Jobs foto

„Chcete strávit zbytek života prodejem sladké vody nebo chcete šanci změnit svět?“
Do you want to spend the rest of your life selling sugared water or do you want a chance to change the world?

—  Steve Jobs americký podnikatel a zakladatel společnosti Apple Inc. 1955 - 2011

Vince Lombardi foto

„Fotbal je velmi podobný životu v tom, že učí, že práce, obětování, vytrvalost, konkurence, nezištnost a respekt k autoritě je cenou, kterou každý z nás musí zaplatit k dosažení jakéhokoli cíle, který za to stojí.“
Football is a great deal like life in that it teaches that work, sacrifice, perseverance, competitive drive, selflessness and respect for authority is the price that each and every one of us must pay to achieve any goal that is worthwhile.

—  Vince Lombardi hráč amerického fotbalu, trenér a výkonný 1913 - 1970

Bruce Lee foto

„Nemodlete se pro lehčí život, modlete se pro sílu, díky které vydržíte těžký život“
Do not pray for an easy life, pray for the strength to endure a difficult one

—  Bruce Lee herec, mistr a popularizátor bojových umění 1940 - 1973

Reklama
Jack Kerouac foto

„Žijte, cestujte, riskujte, děkujte a neomlouvejte se.“
So shut up, live, travel, adventure, bless and don't be sorry

—  Jack Kerouac americký spisovatel 1922 - 1969

John Green foto

„Je labyrintem život nebo umírání? Čemu se snaží uniknout - světu nebo jeho konci?“
Is the labyrinth living or dying? Which is he trying to escape—the world or the end of it?

—  John Green 1977

Marguerite Duras foto

„Velmi brzy v mém životě bylo příliš pozdě.“
Very early in my life it was too late.

—  Marguerite Duras 1914 - 1996

John Lennon foto

„Můžeš říct, že jsem snílek, ale nejsem jediný. Doufám, že se k nám jednoho dne přidáš. A svět bude žít jako jeden muž.“
You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. And the world will live as one.

—  John Lennon britský hudebník 1940 - 1980

Další
Today's anniversary
Paul McCartney foto
Paul McCartney22
anglický hudebník 1942
Nossrat Peseschkian foto
Nossrat Peseschkian1
německý psychiatr 1933 - 2010
Maxim Gorkij foto
Maxim Gorkij32
ruský spisovatel 1868 - 1936
René Crevel foto
René Crevel2
francouzský spisovatel a surrealista 1900 - 1935
Dalších 38 dnešních výročí