Anglické citáty o životě

Objevte známé i méně známé anglické citáty, motta a výroky. Citáty v angličtině s překladem.


Albert Einstein foto

„Jenom život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“
Only a life lived for others is a life worthwhile.

—  Albert Einstein německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 - 1955

Varianta: Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.

Ernest Hemingway foto

„Každý lidský život končí stejným způsobem. Je jen detail jak žil a jak zemřel, to odlišuje jednoho člověka od druhého.“
Every man's life ends the same way. It is only the details of how he lived and how he died that distinguish one man from another.

—  Ernest Hemingway americký spisovatel a novinář 1899 - 1961

Tupac Shakur foto

„Moje mamka mi vždycky říkala: Pokud nemůžeš najít něco, pro co bys žil, je nejlepší najít něco, pro co bys zemřel.“
My mama always used to tell me: 'If you can't find somethin' to live for, you best find somethin' to die for.

—  Tupac Shakur americký rapper 1971 - 1996

John Lennon foto

„Žijeme ve světě, kde se musíme skrýt, abychom se milovali, zatímco násilí se praktikuje za denního světla.“
We live in a world where we have to hide to make love, while violence is practiced in broad daylight.

—  John Lennon britský hudebník 1940 - 1980

Tupac Shakur foto

„Raději bych zemřel jako chlap, než žít jako zbabělec.“
I'd rather die like a man, than live like a coward

—  Tupac Shakur americký rapper 1971 - 1996

John Lennon foto

„Když mi bylo 5 let, matka mi neustále říkala, že štěstí je klíčem k životu. Když jsem šel do školy, ptali se mě, co chci být, až vyrostu. Napsal jsem „šťastný“. Řekli mi, že jsem úkol nepochopil, a já jim řekl, že oni nepochopili život.“
When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key to life. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down ‘happy’. They told me I didn’t understand the assignment, and I told them they didn’t understand life.

—  John Lennon britský hudebník 1940 - 1980

John Lennon foto

„Život je velmi krátký a není čas na rozruch a bojování s přáteli.“
Life is very short, and there's no time for fussing and fighting my friends

—  John Lennon britský hudebník 1940 - 1980

Citát „Neodpoutávej se nikdy od svých snů! Když zmizí, budeš dál existovat, ale přestaneš žít.“
Mark Twain foto

„Neodpoutávej se nikdy od svých snů! Když zmizí, budeš dál existovat, ale přestaneš žít.“
Don't part with your illusions. When they are gone you may still exist but you have ceased to live.

—  Mark Twain americký spisovatel 1835 - 1910

Citát „Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.“
Elbert Hubbard foto

„Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.“
The greatest mistake you can make in life is to be continually fearing you will make one.

—  Elbert Hubbard americký spisovatel, nakladatel, výtvarník a filozof 1856 - 1915

Originál: (en) The greatest mistake you can make in life is to be continually fearing you will make one.

Johnny Depp foto

„Zhluboka se nadechni. Je to jen špatný den, nikoli špatný život.“
Breathe. It’s only a bad day, not a bad life.

—  Johnny Depp americký herec, filmový producent a hudebník 1963

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Martin Luther King foto

„Člověk, který není ochoten pro něco zemřít, není zralý pro život.“
A man who does not have something for which he is willing to die is not fit to live.

—  Martin Luther King americký duchovní, aktivista a vůdce v americkém hnutí občanských práv 1929 - 1968

Muhammad Ali foto

„Nenáviděl jsem každou minutu tréninku, ale vždy jsem si říkal: Teď protrpíš trénink a žij zbytek života jako mistr.“
I hated every minute of it. But I said to myself, 'Suffer now, and live the rest of your life as a champion.

—  Muhammad Ali americký boxer 1942 - 2016

Bob Marley foto

„Kdo jsi, abys soudil život, který žiji?
Vím, že nejsem dokonalý
- a nežiji, abych byl -
ale než na mě začneš ukazovat,
ujisti se, že máš ruce čisté!“

Who are you to judge the life I live? I know I'm not perfect -and I don't live to be- but before you start pointing fingers… make sure you hands are clean!

—  Bob Marley jamajský zpěvák, skladatel, hudebník 1945 - 1981

Stephen Hawking foto

„Posmrtný život je pohádka pro ty, kteří se bojí tmy.“
I regard the afterlife to be a fairy story for people that are afraid of the dark

—  Stephen Hawking britský teoretický fyzik zabývající se vznikem vesmíru 1942 - 2018

Adolf Hitler foto

„Ti, kteří chtějí žít, nechte je bojovat, a ti, kteří nechtějí bojovat v tomto světě věčného boje, si nezaslouží žít.“
Those who want to live, let them fight, and those who do not want to fight in this world of eternal struggle do not deserve to live.

—  Adolf Hitler nacistický diktátor, německý politik 1889 - 1945

Tupac Shakur foto

„Nevybral jsem si drsný život, drsný život si vybral mě.“
I didn't choose the thug life, the thug life chose me.

—  Tupac Shakur americký rapper 1971 - 1996

Ernest Hemingway foto

„Miluji spánek. Můj život má totiž tendenci se rozpadnout, jakmile vstanu.“
I love sleep. My life has the tendency to fall apart when I'm awake, you know?

—  Ernest Hemingway americký spisovatel a novinář 1899 - 1961

Citát „V životě mě trápila spousta věcí, z nichž většina se nikdy nestala.“
Mark Twain foto

„V životě mě trápila spousta věcí, z nichž většina se nikdy nestala.“
I've had a lot of worries in my life, most of which never happened.

—  Mark Twain americký spisovatel 1835 - 1910

Stephen Hawking foto

„Ať se zdá život jakkoliv těžký, vždy existuje něco, co můžete dělat a uspět v tom.“
However bad life may seem, there is always something you can do and succeed at. Where there's life, there's hope.

—  Stephen Hawking britský teoretický fyzik zabývající se vznikem vesmíru 1942 - 2018

Bob Marley foto

„Žijte pro sebe a budete žít v marnosti;
Žijte pro ostatní a budete opět žít.“

Live for yourself and you will live in vain; Live for others, and you will live again.

—  Bob Marley jamajský zpěvák, skladatel, hudebník 1945 - 1981

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Dnešní výročí
Andrew Carnegie foto
Andrew Carnegie22
americký obchodník a filantrop 1835 - 1919
John Henry Newman foto
John Henry Newman8
anglický duchovní a kardinál 1801 - 1890
Jan Palach foto
Jan Palach1
student, protestně se sebeupálil 1948 - 1969
Eidži Jošikawa foto
Eidži Jošikawa4
japonský romanopisec 1892 - 1962
Dalších 50 dnešních výročí