Anglické citáty o životě

Objevte známé i méně známé anglické citáty, motta a výroky. Citáty v angličtině s překladem.


John Lennon foto

„Láska je největší osvěžení v životě.“
Love is the greatest refreshment in life.

—  John Lennon britský hudebník 1940 - 1980

Anne McCaffrey foto

„Kdo touží, může.
Kdo zkusí, dokáže.
Kdo miluje, žije.“

Who wills, Can. Who tries, Does. Who loves, Lives.

—  Anne McCaffrey americko-irská spisovatelka 1926 - 2011

Reklama
Albert Einstein foto

„Jenom život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“
Only a life lived for others is a life worthwhile.

—  Albert Einstein německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 - 1955

Stephen Hawking foto

„Život by byl tragédií, kdyby nebyl vtipný.“
Life would be tragic if it weren't funny.

—  Stephen Hawking britský teoretický fyzik zabývající se vznikem vesmíru 1942

Citát „Život může být pochopen jen pohledem nazpět, ale prožíván musí být směrem kupředu.“
Søren Kierkegaard foto

„Život může být pochopen jen pohledem nazpět, ale prožíván musí být směrem kupředu.“
Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards.

—  Søren Kierkegaard dánský filosof a teolog 1813 - 1855

Reklama
Tim Burton foto

„Za vize se vyplatí bojovat. Proč trávit svůj život plněním snů někoho jiného?“
Visions are worth fighting for. Why spend your life making someone else's dreams?

—  Tim Burton americký filmař 1958

Tim Burton foto

„Nikdy jsem neměl noční můry z filmů. Byl jsem mnohem víc vyděšený svou rodinou a skutečným životem.“
I never really got nightmares for movies. I was much more terrified by my own family and real life, you know?

—  Tim Burton americký filmař 1958

Andrew Biersack foto

„Život není o tom, jak jste oblíbení. S jakou dívkou či chlapcem chodíte či se znáte. Život je vždy věrný tomu, kdo jste nebo v co věříte. Nikdy nenechte někoho přesvědčit vás, že jejich cesta je lepší než vaše cesta. Nakonec, všechno co máme jsou naše srdce a naše mysli. To je důvod, proč zpíváme. To je důvod, proč brečíme. Proto žijeme.“
Life isn't about how popular you are... What girl or boy you are dating or who you know.Life is about always being true to who you are or what you believe in. Never let anyone convince you that their way is better than your way. In the end all we have is our hearts... and our minds. This is the reason we sing... this is the reason we cry... this is why we live.

—  Andrew Biersack americký zpěvák 1990

Reklama
Kurt Cobain foto

„Nikdo neumře jako panna ... Život nás ošuká všechny.“
Nobody dies a virgin... Life fucks us all.

—  Kurt Cobain frontman skupiny Nirvana 1967 - 1994

Robert Baden-Powell foto

„Věc, která se nejvíce vyplatí, je snažit se vnést štěstí do života druhých.“
The most worth-while thing is to try to put happiness into the lives of others.

—  Robert Baden-Powell generálporučík v britské armádě, spisovatel, zakladatel a hlavní náčelník skautského hnutí 1857 - 1941

John Lennon foto

„Nebudu měnit způsob, jak vypadám, ani způsob, jak se cítím v souladu s čímkoli. Vždycky jsem byl blázen. Takže jsem celý život byl šílenec a musím s tím žít, víš. Jsem jeden z těch lidí.“
I'm not going to change the way I look or the way I feel to conform to anything. I've always been a freak. So I've been a freak all my life and I have to live with that, you know. I'm one of those people.

—  John Lennon britský hudebník 1940 - 1980

John Lennon foto

„Můžeš říct, že jsem snílek, ale nejsem jediný. Doufám, že se k nám jednoho dne přidáš. A svět bude žít jako jeden muž.“
You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. And the world will live as one.

—  John Lennon britský hudebník 1940 - 1980

Reklama
John Lennon foto

„Život je velmi krátký a není čas na rozruch a bojování s přáteli.“
Life is very short, and there's no time for fussing and fighting my friends

—  John Lennon britský hudebník 1940 - 1980

Marilyn Manson foto

„Žijeme ve společnosti diskriminace, kde se lidé spíše nechají diskriminovat, než aby se postavili za sebe.“
We live in a society of victimization, where people are much more comfortable being victimized than actually standing up for themselves.

—  Marilyn Manson americký rockový hudebník a herec 1969

Reklama
John Lennon foto

„Žijeme ve světě, kde se musíme skrýt, abychom se milovali, zatímco násilí se praktikuje za denního světla.“
We live in a world where we have to hide to make love, while violence is practiced in broad daylight.

—  John Lennon britský hudebník 1940 - 1980

Albert Einstein foto

„Existují dva způsoby, jak žít život. Ten první je myslet si, že nic není zázrak. Ten druhý je myslet si, že všechno je zázrak.“
There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is.

—  Albert Einstein německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 - 1955

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Translate quotes
Další
Today's anniversary
 Matka Tereza foto
Matka Tereza48
římsko-katolická jeptiška 1910 - 1997
Jonas Ridderstrale foto
Jonas Ridderstrale56
švédský obchodní teoretik 1966
Karl Theodor Körner foto
Karl Theodor Körner2
německý básník, voják 1791 - 1813
William James foto
William James17
americký filozof, psycholog a pragmatik 1842 - 1910
Dalších 47 dnešních výročí