Abraham Lincoln citáty

Abraham Lincoln foto

46   934

Abraham Lincoln

Datum narození: 12. únor 1809
Datum úmrtí: 15. duben 1865
Další jména: Abramo Lincoln

Abraham Lincoln byl 16. prezident USA (v letech 1861 – 1865) a první prezident z řad Republikánské strany. Za americké občanské války vedl severní státy.

Citáty Abraham Lincoln


„Práva zvířat jsou pro mě stejně důležitá jako lidská práva. Je to cesta k všeobecnému lidskému bytí.“

„Nekritizujme je, chovají se tak, jak bychom se asi chovali my za podobných okolností.“


„Tak jako nebudu otrokem, nebudu ani otrokářem. To je moje představa demokracie.“

„Nezáleží mi na tom, jestli zvítězím, ale záleží mi na tom, abych byl sobě věrným. Nezáleží na tom, jestli se potkám se zdarem, ale záleží mi na tom, abych žil podle světla, které vidím.“

„Dogmata klidné minulosti se nehodí pro bouřlivou přítomnost.“

„Někoho můžeš oblbnout napořád, můžeš všechny oblbnout na nějakou dobu, ale nemůžeš všechny oblbnout napořád.“

„My, lidé, jsme pány jak nad kongresem tak nad soudy – ne proto, abychom svrhli ústavu, ale abychom svrhli lidi, kteří ji narušují.“

„Nezasahujte ničím do ústavy. Ta musí být hájena, neboť ta je jediným strážcem našich svobod.“


„Kdykoli někoho slyším, jak bojuje za otrokářství, mám nutkání vidět ho zotročeného samotného.“

„Věřím, že Bible je tím nejlepším darem, který kdy Bůh lidem dal. Veškeré dobro od Spasitele světa je k nám komunikováno skrze tuto knihu.“

„Válečná sláva je skvoucí duha nad potoky krve.“

„My lidé jsme legitimní představitelé kongresu i soudů. Ne pro svrhnutí ústavy, ale pro svrhnutí těch, kteří ji překrucují.“


„(Krátce po zvolení jej varovali, aby nebral do vlády Salmona Chase, protože „si myslí, že je mnohem lepší než vy". Lincoln odpověděl:) A neznáte ještě jiné muže, kteří si myslí, že jsou lepší než já?... Chci je do svého kabinetu všechny.“

„Počínám si, jak nejlépe dokážu a jak nejlépe umím, a hodlám v tom pokračovat až do konce. Budu-li pak shledán dobrým, nic z toho, co kdy bylo řečeno proti mně, nebude mít význam. Budu-li shledán špatným, nepomůže mi ani deset andělů přísahajících, že jsem byl v právu. “

„Nepomůžeme chudým likvidací bohatých. Nepomůžeme slabým oslabením silných. Nezvýšíme příjmy snížením zisků. Bratrství neposílíme skrze třídní nenávist. Morálku, charakter a odvahu neposílíme, když lidem vezmeme iniciativu a nezávislost.“

„Lépe mlčet a být považován za hlupáka, než promluvit a odstranit všechny pochybnosti.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 46 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .