Albert Einstein citát #21690

Albert Einstein foto
Albert Einstein 151
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Bůh existuje pro toho, kdo v něj věří.“

Albert Einstein citáty strana 5


„Když jsem měl dvacet, myslel jsem na lásku. Pak už jsem miloval jenom myšlení.“

„Dřív rozbiješ atom, než pomluvu.“


„Vyvarujte se toho, abychom mladému člověku předkládali úspěch v obvyklém smyslu jako životní cíl.“

„Nevěřím na výchovu. Svým jediným vzorem si musíš být ty sám, i kdyby to byl vzor děsivý.“

„Rozlišovat mezi minulostí a budoucností je jen iluze, ovšem velmi tvrdošíjná.“

„Nikdy nemám strach z budoucnosti. Beztak brzy přijde.“

„Je to ale smutná epocha, když je snadnější rozbít atom, než zničit předsudky.“

„Mám úctu k náboženství, ale věřím matematice. U vás to bude asi naopak.“


„Zbožnění osobnosti je v mých očích vždycky špatné.“

„Pokus při vizualizaci čtvrté dimenze: vezměte bod, natáhněte jej v přímku, zatočte ji do tvaru kružnice, zkruťte ji v kouli a tu vrhněte do prostoru.“

„Není to tím, že jsem chytřejší, ale tím, že se problémy zabývám déle.“

„Mír nemůže být držen násilím, může jej být dosaženo pouze porozuměním.“


„Neexistuje jiná rozumná forma výchova než být příkladem - nelze-li jinak, tedy odstrašujícím.“

„Ten, kdo se nikdy nedopustil chyby, se nikdy nepokusil o něco nového.“

„Člověk ostře, ale bez jakékoliv lítosti vnímá, že srozumění a soulad s jinými má své hranice.“

„Dvě věci jsou nekonečné: vesmír a lidská hloupost.“

Zobrazeno 65-80 citátů z celkem 151 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .