Albert Einstein citát #16873

Albert Einstein foto
Albert Einstein 151
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Je to ale smutná epocha, když je snadnější rozbít atom, než zničit předsudky.“

Albert Einstein citáty

Albert Einstein foto

151   21958

Albert Einstein

Datum narození: 14. březen 1879
Datum úmrtí: 18. duben 1955

Albert Einstein byl teoretický fyzik, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob. Často je označován za největšího vědce 20. století, případně spolu s Newtonem za nejvýznamnějšího fyzika vůbec. Mezi jeho příspěvky fyzice patří speciální teorie relativity, myšlenka kvantování elektromagnetického pole a vysvětlení fotoefektu, vysvětlení Brownova pohybu a snad nejvíce obecná teorie relativity, která doposud nejlépe popisuje vesmír ve velkých měřítkách.

Citáty Albert Einstein


„Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit.“

„Láska je pro smysl člověka složitější než matematika, mnohdy s neřešitelnými příklady.“


„Jenom život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“

„Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.“

„Úsilí spojit v jedno moudrost a moc se-tkává se s úspěchem vždy jenom zřídka a nakrátko.“

„Úspěch v životě? To je vlastně rovnice: A = X + Y + Z. X znamená práce a Y fair play. A co Z? Z znamená držet jazyk za zuby.“

„Ten, kdo následuje dav, se obvykle dál než ostatní nedostane.
Ten, kdo chodí sám, se pravděpodobně ocitne i v místech, kde ještě nikdo nikdy nebyl.“

„Měli bychom se vzdát zvyku posuzovat člověka podle ideálu.“


„Nevěřím na výchovu. Svým jediným vzorem si musíš být ty sám, i kdyby to byl vzor děsivý.“

„Existují dva způsoby, jak žít život. Ten první je myslet si, že nic není zázrak. Ten druhý je myslet si, že všechno je zázrak.“

„Rozlišovat mezi minulostí a budoucností je jen iluze, ovšem velmi tvrdošíjná.“

„Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat.“


„Je málo takových, kteří se dívají vlastníma očima a cítí vlastním srdcem. Na jejich síle bude záležet, zda lidi znovu klesnou do otupělosti, kterou oslepené davy zjevně dnes považují za cíl.“

„Představivost je vším. Je to ukázka blížících se životních krás.“

„Žádný problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, která jej stvořila.“

„Co je významného na vlastní existenci, je si člověk sám sotva vědom, a někomu jinému by to jistě starost dělat nemělo. Co ví ryba o vodě, v níž plave po celý svůj život?“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .