Albert Einstein citát #19507

Albert Einstein foto
Albert Einstein 151
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš.“

Albert Einstein citáty strana 2


„Existují dva způsoby, jak žít život. Ten první je myslet si, že nic není zázrak. Ten druhý je myslet si, že všechno je zázrak.“

„Rozlišovat mezi minulostí a budoucností je jen iluze, ovšem velmi tvrdošíjná.“


„Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat.“

„Je málo takových, kteří se dívají vlastníma očima a cítí vlastním srdcem. Na jejich síle bude záležet, zda lidi znovu klesnou do otupělosti, kterou oslepené davy zjevně dnes považují za cíl.“

„Představivost je vším. Je to ukázka blížících se životních krás.“

„Žádný problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, která jej stvořila.“

„Co je významného na vlastní existenci, je si člověk sám sotva vědom, a někomu jinému by to jistě starost dělat nemělo. Co ví ryba o vodě, v níž plave po celý svůj život?“

„Za úspěšného člověka platí každý, kdo od svých bližních dostává víc, než odpovídá jeho službám.“


„Je zázrak že moderní metody výuky toho… toho nedotknutelného ducha zvědavosti ještě neudusily.“

„Každý hluboký přírodovědec musí mít určitý náboženský cit, protože si nedovede představit, že by ony neobyčejně jemné souvislosti, které odhaluje, promýšlel poprvé sám. V nepochopitelném vesmíru se projevuje nesmírný převažující rozum.“

„Rozdíl mezi mnou a většinou takzvaných ateistů je pocit naprosté pokory před neuchopitelným tajemstvím a harmonií kosmu.“

„Každý ať je uznáván jako osobnost, nikdo ať není zbožněn.“


„Kdokoliv si míní osvojovat právo soudce na poli pravdy a vědění, ten ať čeká, že ho zdrtí smích bohů.“ Kniha Chatrč, kap. 11, str. 151

„Nejkrásnější, co můžeme prožívat, je tajemno. To je základní pocit, který stojí u kolébky pravého umění a vědy.“

„Čím víc se člověk pokouší vyhnout utrpení, tím víc trpí, protože ho začínají mučit nepodstatné nebo bezvýznamné věci.“

„Ne dokonalost, nýbrž nedokonalost charakterizuje vesmír. A. Einstein“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .