Albert Einstein citát #19507

Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš.“

Albert Einstein citáty strana 3


„Rozlišovat mezi minulostí a budoucností je jen iluze, ovšem velmi tvrdošíjná.“

„Síla lásky spočívá v tom, že je člověk šťasten se ženou. Síla sebelásky, že je šťasten bez ní.“


„Existují dva způsoby, jak žít život. Ten první je myslet si, že nic není zázrak. Ten druhý je myslet si, že všechno je zázrak.“

„Nikdy nemám strach z budoucnosti. Beztak brzy přijde.“

„Je to ale smutná epocha, když je snadnější rozbít atom, než zničit předsudky.“

„Bůh existuje pro toho, kdo v něj věří.“

„Jenom život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“

„Víra, že lze dosáhnout bezpečnosti vyzbrojováním národů, je osudnou iluzí.“


„Mám úctu k náboženství, ale věřím matematice. U vás to bude asi naopak.“

„Nemůžeme ztrácet naději v lidstvo, když víme, že Mozart byl člověk.“

„Zbožnění osobnosti je v mých očích vždycky špatné.“

„Pokus při vizualizaci čtvrté dimenze: vezměte bod, natáhněte jej v přímku, zatočte ji do tvaru kružnice, zkruťte ji v kouli a tu vrhněte do prostoru.“


„Není to tím, že jsem chytřejší, ale tím, že se problémy zabývám déle.“

„Mír nemůže být držen násilím, může jej být dosaženo pouze porozuměním.“

„Hodnocení člověka má vycházet z toho, co dává, ne z toho, co je schopný získat.“

„Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jediný pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.“

Zobrazeno 33-48 citátů z celkem 150 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .