Albert Einstein citáty

Albert Einstein foto

151   21421

Albert Einstein

Datum narození: 14. březen 1879
Datum úmrtí: 18. duben 1955

Albert Einstein byl teoretický fyzik, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob. Často je označován za největšího vědce 20. století, případně spolu s Newtonem za nejvýznamnějšího fyzika vůbec. Mezi jeho příspěvky fyzice patří speciální teorie relativity, myšlenka kvantování elektromagnetického pole a vysvětlení fotoefektu, vysvětlení Brownova pohybu a snad nejvíce obecná teorie relativity, která doposud nejlépe popisuje vesmír ve velkých měřítkách.

Citáty Albert Einstein


„Láska je pro smysl člověka složitější než matematika, mnohdy s neřešitelnými příklady.“

„Láska by měla být sportem, omezujícím se přísně na dva jedince. Ale kolik dnešních žen a mužů ji dovede chápat jen v celém mužstvu.“


„Síla lásky spočívá v tom, že je člověk šťasten se ženou. Síla sebelásky, že je šťasten bez ní.“

„Každý má dvě možnosti. Jsme buď naplněni láskou…, anebo strachem.“

„Když jsem měl dvacet, myslel jsem na lásku. Pak už jsem miloval jenom myšlení.“

„Moje vědecká činnost není motivována ničím jiným než neodolatelnou touhou proniknout do tajemství přírody. Moje láska k poznávání a touha přispět ke zlepšení životních podmínek člověka jsou tak spjaty s mými vědeckými zájmy.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .