Anaxagorás citáty

 Anaxagorás foto

8   5

Anaxagorás

Datum narození: 496 př. n. l.
Datum úmrtí: 428 př. n. l.

Anaxagorás byl řecký předsokratovský filozof, který patřil k tzv. iónské filozofické škole. Podle něj byl pojmenován kráter Anaxagoras na přivrácené straně Měsíce.

Citáty Anaxagorás


„Člověk je ze všech živočichů nejrozumnější, ježto má ruce.“

„Neboť ani u malého není nic nejmenší, nýbrž vždy je něco menšího, ježto jsoucí nemůže nebýti. Ale také nad veliké je vždy něco většího…“


„Věděl jsem, že jsem zplodil 'smrtelného'. reakce na zprávu o smrti syna“

„Slunce vkládá do měsíce jas.“

„Člověk je jediný živočich, který musí pracovat, poněvadž má ruce.“

„Žádná věc nevzniká a nezaniká, nýbrž ze jsoucích věcí se směšuje a rozlučuje…“

„Lidské i zvířecí duše pocházejí z duše světa a jsou s ní téže povahy, to jest božské.“

„Sníh je sraženou vodou, voda je černá a sníh je tedy černý.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .