Antisthenés citáty

Antisthenés foto
13   56

Antisthenés

Datum narození: 444 př. n. l.
Datum úmrtí: 365 př. n. l.

Antisthenés, řecky Ἀντισθένης, někdy nazývaný též Antisthenés z Athén byl starořecký filozof a rétor, zakladatel školy kyniků , žák sofisty Gorgia z Leontín a filozofa Sókrata. Rozvíjel etickou složku Sokratova učení, s důrazem na asketismus a sebeovládání , přičemž rozlišoval vnější statky a vnitřní statky , u nichž odmítal rovnováhu, naopak vnitřní statky v jeho představě mohou růst jen když ubývá statků vnějších. Vyučoval na gymnásiu Kynosarges v Athénách. Jeho spisy se nedochovaly, pouze dva zlomky deklamací. Odmítal platónské učení o idejích, zachoval se jeho výrok „Koně vidím, ale koňovitost nevidím!“. Věřil, že zdrojem práva je příroda, nikoli dohoda lidí či instituce. Byl učitelem Díogena ze Sinópé.

Citáty Antisthenés

„Měl-li bych voliti, mnohem lépe by bylo, abych se stal krkavcem než závistivým; neboť krkavci trhají mrtvé tělo, závistiví však živé.“

—  Antisthenés
Source: [Palice, Antonín, Šlechetnosť v rouše příkladů veršem i prosou se sbírkou přísloví a průpovědí, 1884, Praha, A. Palice, 163]

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„It is a royal privilege to do good and be ill spoken of.“

—  Antisthenes
From Lives and Opinions of the Eminent Philosophers by Diogenes Laërtius, ἀκούσας ποτὲ ὅτι Πλάτων αὐτὸν κακῶς λέγει, “βασιλικόν,” ἔφη, “καλῶς ποιοῦντα κακῶς ἀκούειν.” § 3; quoted also by Marcus Aurelius, vii. 36

„Virtue is the same for a man and for a woman.“

—  Antisthenes
From Lives and Opinions of the Eminent Philosophers by Diogenes Laërtius, ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς ἡ αὐτὴ ἀρετή. § 5

„When he was asked what advantage had accrued to him from philosophy, his answer was, “The ability to hold converse with myself.”“

—  Antisthenes
From Lives and Opinions of the Eminent Philosophers by Diogenes Laërtius, ἐρωτηθεὶς τί αὐτῷ περιγέγονεν ἐκ φιλοσοφίας, ἔφη, “τὸ δύνασθαι ἑαυτῷ ὁμιλεῖν.” § 4

„One should attend to one's enemies, for they are the first persons to detect one's errors.“

—  Antisthenes
From Lives and Opinions of the Eminent Philosophers by Diogenes Laërtius, προσέχειν τοῖς ἐχθροῖς· πρῶτοι γὰρ τῶν ἁμαρτημάτων αἰσθάνονται. § 5

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobní autoři

Plútarchos foto
Plútarchos34
starověký řecký historik a filozof
Thalés Milétský foto
Thalés Milétský22
řecký filozof
Prótagorás foto
Prótagorás5
před-sokratovský řecký filozof
Zénón z Kitia foto
Zénón z Kitia6
starověký řecký filozof
Platón foto
Platón70
klasický řecký filozof
Hérakleitos foto
Hérakleitos62
před-sokratovský řecký filozof
Sókratés foto
Sókratés66
klasický řecký filozof
Pythagoras foto
Pythagoras35
starověký řecký matematik a filozof
Aristoteles foto
Aristoteles185
klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západn…
Xenofón foto
Xenofón61
starověký řecký historik a filozof
Dnešní výročí
Marcel Aymé foto
Marcel Aymé2
francouzský spisovatel 1902 - 1967
Jiří Wolker foto
Jiří Wolker24
český básník 1900 - 1924
Carl Orff foto
Carl Orff2
německý skladatel a pedagog 1895 - 1982
Henry Bordeaux foto
Henry Bordeaux7
francouzský spisovatel 1870 - 1963
Dalších 50 dnešních výročí
Podobní autoři
Plútarchos foto
Plútarchos34
starověký řecký historik a filozof
Thalés Milétský foto
Thalés Milétský22
řecký filozof
Prótagorás foto
Prótagorás5
před-sokratovský řecký filozof
Zénón z Kitia foto
Zénón z Kitia6
starověký řecký filozof
Platón foto
Platón70
klasický řecký filozof
x