Antoine de Saint-Exupéry citáty strana 4


„Nevím, zda ten, kdo se ubírá k svému domovu, jde vstříc hádce nebo lásce.“

„Jde o úctu k člověku skrze jednotlivce.“


„Zemi nedědíme po předcích, nýbrž si ji jen vypůjčujeme od našich dětí.“

„Jediným přepychem jsou lidské vztahy“

„Jak vidíte, nedá se žít dál tak, že se budeme zajímat jen o ledničky, politiku, bilance a křížovky. Tak není možné jít kupředu.“

„Neboť se živím, abych žil, žiji, abych dobýval a dobývám abych se vrátil a rozjímal a cítil se ve svém poklidném mlčení člověkem širšího srdce.“


„Technický vývoj směřuje vždy od primitivního přes komplikované k jednoduchému.“


„Nedovedete si představit, jak je hrozné mít celý život naplánovaný.“

„Člověk vnímá jen ten svět, který nosí v sobě.“

„Dříve jsem míval málo úcty k dospělým. Byl to omyl, člověk nikdy nestárne.“

„Každý člověk více nebo méně pociťuje potřebu stát se jiným člověkem.“


„Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal.
(kniha Malý princ)“

„Avšak koho si vybrala smrt, kdo už jen zvrací krev nebo si přidržuje vnitřnosti, ten jediný odhaluje pravdu – že totiž hrůza ze smrti neexistuje. … Ano, viděl jsem, jak lidé před smrtí utíkali, už předem zděšeni tím setkáním. Avšak neklamte se, nikdy jsem neviděl, že by propadl hrůze ten, kdo umírá.“

„Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost. Odpovědnost tak trochu za osud lidí, v dosahu své činnosti.“

„Nebudu ti snášet důvody, pro které mě máš milovat, neboť ty žádné důvody nemáš. Důvodem k lásce je láska.“

Zobrazeno 49-64 citátů z celkem 162 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .