Antoine de Saint-Exupéry citáty strana 5


„Když jde člověk stále rovně, daleko nedojde.
(kniha Malý princ)“

„Člověk je tím větší, čím víc je sám sebou.“


„Nejdále dojde a nejúspěšnější bude, kdo nejvíc zápasil sám ze sebou.“

„Přijmi tento den, jak ti je dán, a nepotýkej se s tím, co nelze napravit...“

„Nepřítel ti vytyčuje meze, dává ti tvar a pevnost.“

„K tomu, abychom jasně viděli, často stačí změnit směr pohledu.“

„Je dobré, když nám plynoucí čas nepřináší pocit opotřebení, nýbrž naplnění.“

„Přítel je ten, kdo nesoudí, ale přijímá.“


„Děti se mají vychovávat tak, aby se později nevlekly smutně životem a aby nenechaly všechny poklady a krásy světa shnít jen proto, že by k nim nenalezly klíč.“

„Krása je totéž jako štěstí.“

„Prostor vědomí je pranepatrný. Vejde se tam vždy jen jeden problém.“

„Člověk poznává sám sebe, když zápasí s překážkami.“


„Bral vážně bezvýznamná slova a byl proto velice nešťasten.“

„Konstrukční dokonalosti není dosaženo tehdy, když už není co přidat, ale tehdy, když už nemůžete nic odebrat.“

„Božstvo se vyjadřuje skrze jedince, který jde proti průměrnému vkusu.“

„Člověk je ten, kdo v sobě nosí větší bytost, než je sám.“

Zobrazeno 65-80 citátů z celkem 162 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .