Antoine de Saint-Exupéry citát #16058

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 162
francouzský letec a spisovatel 1900 – 1944
„Láska je větší než příval slov. O lásce se nediskutuje. Láska je.“

Antoine de Saint-Exupéry citáty strana 5


„Avšak koho si vybrala smrt, kdo už jen zvrací krev nebo si přidržuje vnitřnosti, ten jediný odhaluje pravdu – že totiž hrůza ze smrti neexistuje. … Ano, viděl jsem, jak lidé před smrtí utíkali, už předem zděšeni tím setkáním. Avšak neklamte se, nikdy jsem neviděl, že by propadl hrůze ten, kdo umírá.“

„Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost. Odpovědnost tak trochu za osud lidí, v dosahu své činnosti.“


„Nebudu ti snášet důvody, pro které mě máš milovat, neboť ty žádné důvody nemáš. Důvodem k lásce je láska.“

„Když jde člověk stále rovně, daleko nedojde.
(kniha Malý princ)“

„Člověk je tím větší, čím víc je sám sebou.“

„Nejdále dojde a nejúspěšnější bude, kdo nejvíc zápasil sám ze sebou.“

„Přijmi tento den, jak ti je dán, a nepotýkej se s tím, co nelze napravit...“

„Nepřítel ti vytyčuje meze, dává ti tvar a pevnost.“


„K tomu, abychom jasně viděli, často stačí změnit směr pohledu.“

„Je dobré, když nám plynoucí čas nepřináší pocit opotřebení, nýbrž naplnění.“

„Přítel je ten, kdo nesoudí, ale přijímá.“

„Děti se mají vychovávat tak, aby se později nevlekly smutně životem a aby nenechaly všechny poklady a krásy světa shnít jen proto, že by k nim nenalezly klíč.“


„Krása je totéž jako štěstí.“

„Prostor vědomí je pranepatrný. Vejde se tam vždy jen jeden problém.“

„Člověk poznává sám sebe, když zápasí s překážkami.“

„Bral vážně bezvýznamná slova a byl proto velice nešťasten.“

Zobrazeno 65-80 citátů z celkem 162 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .