Antoine de Saint-Exupéry citát #2748

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 162
francouzský letec a spisovatel 1900 – 1944
„Milovat neznamená hledět jeden do druhého, ale pohlížet společně jedním směrem.“

Antoine de Saint-Exupéry citáty

Antoine de Saint-Exupéry foto

162   5902

Antoine de Saint-Exupéry

Datum narození: 29. červen 1900
Datum úmrtí: 31. červenec 1944
Další jména: Антуан де Сент-Экзюпери

Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry byl francouzský spisovatel, letec, často je považován také za filosofa a humanistu. Mezi jeho nejznámější díla patří Země lidí, Citadela nebo Malý princ.

Citáty Antoine de Saint-Exupéry


„Pro lásku lidé netrpí. Trpí pro pocit vlastnictví, který je opakem lásky.“

„Miluješ-li květinu, která vyrostla na nějaké hvězdě, rád se v noci díváš na nebe. Všechny hvězdy rozkvétají květinami...
(kniha Malý princ)“


„Člověk musí žít velmi dlouho, aby se stal člověkem.“

„Pravá láska začíná tehdy, když nečekáme nic nazpět.“

„Skutečná láska se nikdy nevyčerpá, a když se obrátíš k té pravé studni, bude tím štědřejší, čím více z ní budeš pít.“

„Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité je očím neviditelné.
(kniha Malý princ)“

„Tady je moje tajemství. Je jednoduché. Správně vidíme jedině srdcem; to nejdůležitější je očím neviditelné.“

„Bez lásky se nedá nic dělat. Čím těžší je práce, které ve jménu lásky věnuješ své síly, tím větší je tvé nadšení. Čím víc dáváš, tím se stáváš větším.
(kniha Citadela)“


„Chceš-li postavit loď, nesmíš poslat muže, aby sehnali dřevo a připravovali nástroje, ale nejprve musíš ve svých mužích vzbudit touhu po nekonečných dálkách otevřeného moře.“

„Vše, co je v člověku krásné, je očima neviditelné.“

„Jsem zahradník a kypřím zemi, o květy ani o štěstí se nestarám, neboť má-li být kvetoucí strom, musí být nejprve strom, a má-li být člověk šťastný, musí být nejprve člověkem.“

„Nepleť si lásku s vlastnickým poblouzněním; z něho pochází to nejhorší trápení.
Neboť v tom se lidé mýlí: z lásky trápení nepochází. Trápení plyne z touhy vlastnit, a ta je opakem lásky.“


„It is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eye.“

„Nedovedete si představit, jak je hrozné mít celý život naplánovaný.“

„Milovat neznamená hledět jeden do druhého, ale pohlížet společně jedním směrem.“

„Dospělí sami nikdy nic nechápou a děti to hrozně unavuje, stále a stále jim něco vysvětlovat. Děti musí být k dospělým hodně shovívavé.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .