Aristoteles citáty

 Aristoteles foto

123   1675

Aristoteles

Datum narození: 383 př. n. l.
Datum úmrtí: 321 př. n. l.

Aristotelés ze Stageiry byl filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského. Jeho rozsáhlé encyklopedické dílo položilo základy mnoha věd. Narodil se 384 př. n. l. v osadě Stageira na poloostrově Chalkidiké v dnešní řecké Makedonii, asi 80 km východně od Soluně - Thessaloniki, zemřel v roce 322 př. n. l. v Chalkidě, asi 60 km SV od Athén.

Citáty Aristoteles


„Lidé všechno, co konají, konají nutně ze sedmi příčin, pod vlivem shody okolností, z přirozené nutnosti, z donucení, ze zvyku, z rozumové úvahy, ze vznětlivosti a žádosti.“ Kniha filozofie

„Lidé rozumem silní ovládají jiné přirozeně.“


„Ten, kdo je s to svým myšlením předvídat, je svou přirozeností vládce a pán, kdo je však schopen pouze tělesné práce, je určen k ovládání a je svou přirozeností otrok.“

„Na povahu ženy se musíme dívat z toho hlediska, že trpí přirozenou nedokonalostí.“

„Člověk je bytost přirozeně společenská.“

„'Člověk' je přirozeností politický živočich.“

„Všichni 'lidé' od přirozenosti touží po poznání.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .