Bible (kniha) citát #13707

„Z mnohého vědění mnoho smutku.“

Bible (kniha) citáty

29   627

Bible (kniha)

Další jména: Biblia (kniha)

Bible je soubor knih, které křesťanství a judaismus považuje za posvátné a inspirované Bohem. Bible je označována též jako Písmo svaté nebo krátce jen Písmo, některé církve jej označují také jako Boží slovo. Lze se také setkat s označením Kniha knih.

Citáty Bible (kniha)


„Z mnohého vědění mnoho smutku.“

„Cokoli děláš, dělej pořádně a pamatuj na konec. (Starý zákon)“


„Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské.“

„Je mnoho povolaných, ale málo vyvolených.“

„Lepší jest kus chleba suchého s pokojem, nežli dům hovad se svárem.“

„Bratr mající oporu v bratru je jako opevněné město.“

„Hlupáci opovrhují moudrostí i učením.“

„Pomni, člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš.“


„Kdo vítr seje, klidí bouři.“

„Dejte a bude vám dáno.“

„Poznání připravilo lidi o pobyt v ráji.“

„Tlucte, a bude vám otevřeno.“


„Co slíbíš, to splň! Lépe je, když neslibuješ, než když slíbíš a nesplníš.“

„Moudrý má v hlavě oči, kdežto hlupák chodí ve tmě.“

„Kdo se povyšuje, bývá ponížen.“

„Zvířata jako lidé stejný úděl mají, jedni i druzí stejně umírají, dýchají stejně, v čem je člověk před zvířetem? K jednomu místu plynou.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 29 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .