Božena Němcová citát #3893

Božena Němcová foto
Božena Němcová 44
česká spisovatelka 1820 – 1862
„Láska je nemoc, která se nedá vyléčit.“

Božena Němcová citáty strana 2


„Chladná žena je taková, která ještě nepotkala muže, jehož by mohla milovat.“

„Jen v šetrné ruce laskavého zahradníka kvete růže domácího štěstí, v hrubých rukou zvadne.“


„Žena musí být povýšena na stolec panovnický vedle muže, ne aby soudila, ne aby trestala, ale co anděl míru mezi ním a světem.“

„Láska se nevyprosí, ani nevyhrozí.“

„Dobrota srdce okrašluje tvář.“

„Když jsou dva ustavičně pospolu, všechny svoje potřeby jeden Před druhým vykonává, pěkné, nepěkné, tu se zevšední jeden druhému. Není pak touhy, ani poesie, je to jen zvyk a potřeba, co je k sobě vábí - a to je, co se mi protiví.“

„Láska k dětem je moje jediné štěstí.“

„Budiž srdce šťastné nebo trpící, vždy potřebuje ještě jedno k sobě.“


„Nemohu nenávidět toho, kdo mi už jednou byl milý.“

„Písmo sebemoudřejší nenahradí živé slovo.“

„Zdárná rodina je ten nejkrásnější dar Boží. Já bych ji přirovnala k naladěné lyře: každá struna jiný tón, a přece vspolku nejčistší souhlas.“

„Nevědomost ženy je bič, jejž muž sám na sebe pletl.“


„Proti větru plovat a zpívat je sice hezké, ale trochu namáhavé.“

„Přítele si udržíš jen upřímností a důvěrou, ale hrdostí, nesnášenlivostí každého odstrčíš od sebe.“

„Kdyby i člověk všeho se nasytil, lásky se nikdy nenasytí.“

„Někdy ovšem vidím se nešťastnou, zbytečnou na světě, tak že bych s chladnou myslí odešla ze světa, ale ony přejdou zase, ty doby - jenže mnohdykráte boje takové urvou kus života s sebou.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .