Dante Alighieri citát #19110

Žádná bolest se nesnáší hůř než vzpomínky na štěstí v době neštěstí. - Dante Alighieri
Dante Alighieri foto
Dante Alighieri 28
italský básník 1265 – 1321
„Žádná bolest se nesnáší hůř než vzpomínky na štěstí v době neštěstí.“

Dante Alighieri citáty

Dante Alighieri foto

28   2169

Dante Alighieri

Datum narození: 14. květen 1265
Datum úmrtí: 13. listopad 1321

Dante Alighieri byl jeden z nejvýznamnějších italských básníků, významně však přispěl také k vývoji jazykovědy a italského jazyka a k vývoji politické filozofie. Jeho největším dílem je Božská komedie, pro dějiny politické filozofie má velký význam latinský spis De monarchia. Dante je rovněž považován za tvůrce spisovné italštiny, kterou svými díly prosadil. Svůj přístup teoreticky zdůvodnil v díle De vulgari eloquentia.

Citáty Dante Alighieri


„Žádná bolest se nesnáší hůř než vzpomínky na štěstí v době neštěstí.“

„Mnou vchází se do trýznivého města,
mnou vchází se do věčné bolesti,
mnou vchází se k těm, jež bůh věčně trestá.
Mnou dal Pán průchod spravedlnosti,
jsem z Boží moci, dílem lásky jdete,
jsem sklenuta nejvyšší moudrostí.
Všechno stvořené přede mnou v tom světě
je od věků. Já navždy potrvám.
Zanechte naděje, kdo vstupujete.“


„Být churav láskou - to je důvod zemřít.“

„Takový v smrti jsem, jak žil jsem dříve.“

„Z rozumu se rodí nové, ze srdce věčné.“

„Málo miluje ten, kdo ještě slovy musí vyjádřit, jak velice miluje.“

„Naděje byť malá, zelená se…“

„Optimismus byl vždy zachráncem lidstva.“


„Nevinnost najdete jen v maličkých.“

„Nejkrásnější věc, kterou Bůh stvořil, je žena a růže.“

„Málo miluje, kdo umí slovy vyjádřit, jak moc miluje.“

„Filozofie je láskyplné zacházení s moudrostí.“


„Láska opanovala mou duši, která se s ní zasnoubila tak rychle a počala silou, kterou jí dávala má obrazotvornost nabývat nade mnou takové jistoty, že jsem musel bez výjimky plnit všechna její přání.“

„Dobré panování lásky, neboť odvrací mysl svého věrného od všech věcí nízkých. Nedobré je panování lásky, neboť čím větší věrností je jí oddán její věrný, tím větší a bolestnější jsou rozpoložení, jimiž musí projít.“

„Láska dovede pohnout sluncem i hvězdami.“

„E quindi uscimmo a riveder le stelle. -... tu vyšli jsme a spatřili zas hvězdy.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 28 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .