Elbert Hubbard citát #472

Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte. - Elbert Hubbard
Elbert Hubbard foto
Elbert Hubbard 42
americký spisovatel, nakladatel, výtvarník a filozof 1856 – 1915
„Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.“

Elbert Hubbard citáty

Elbert Hubbard foto

42   5143

Elbert Hubbard

Datum narození: 19. červen 1856
Datum úmrtí: 7. květen 1915
Další jména: Elbert Green Hubbard

Elbert Green Hubbard byl americký spisovatel, filozof a editor, prezident Roycroftovy nakladatelské korporace, význačná osobnost mediálního průmyslu 19. století.

Citáty Elbert Hubbard


„Přítel je ten, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád.“

„Umění není věc, je to cesta.“


„Nikdy nic nevysvětlujte! Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám i tak neuvěří.“

„Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.“

„I génius má své meze, ale pitomost je zcela bez mezí.“

„Zármutek sneseš sám, ale o radost se musíš podělit.“

„Ten, kdo nerozumí vašemu mlčení, pravděpodobně nebude rozumět ani vašim slovům.“

„Kdykoli vyjdu ze dveří, narovnám se, nesu hlavu hrdě vzhůru a zhluboka se nadechnu. Dopřeji si doušek slunečního svitu, pozdravím své přátele s úsměvem a mám srdce na dlani. Neobávám se, že bych byl nepochopen a neztrácím ani minutu tím, že bych přemítal o svých nepřátelích, soustředím se na to, čeho chci dosáhnout, a aniž bych ztrácel směr, zamířím rovnou ke svému cíli. Myslím na velké a vznešené věci, kterých chci rád vykonat, a pak, jak budou plynout dny, docela mimoděk využiji, všechny příležitosti, které vedou k naplnění mých cílů, právě tak jako bere mořský korál z přílivu a odlivu svou sílu k životu. Představuju si, jaký chci být: schopný, svědomitý, užitečný, a samo myšlení mě přemění k tomu obrazu… Pamatuji si že myšlenka vládne tělu. Zachovávám si správné duševní rozpoložení, jsem odvážný, upřímný a milý. Správně myslet znamená totéž, co tvořit. Všechny věci přicházejí skrze naše touhy a naše upřímné modlitby jsou pak vyslyšeny. Stáváme se tím, nač se naše srdce pevně upnulo v představách. Narovnám se a nesu hlavu hrdě vzhůru. Jsme samými bohy v zárodku.“


„Lež je velmi smutná náhražka za pravdu, je však jediná, kterou se dodnes podařilo najít.“

„Neberte život příliš vážně, stejně z něho nevyváznete živý.“

„Věčné hledání cizích chyb je jednou z největších chyb vlastních.“

„Řečnictví je jako umění řídit automobil. Napřed musíme vědět, jak zastavit.“


„Nenadávejte na počasí, devět desetin lidí by nemohlo ani začít rozhovor, kdyby se počasí čas od času neměnilo.“

„Žádná pořádná a chytrá včela si nedá radit od štěnice, jak pracovat.“

„Lež je velmi nekvalitní náhražkou pravdy, avšak jedinou, kterou se až dosud podařilo vynalézt.“

„Náhrobní nápis - opožděný kompliment.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .