Erich Fromm citát #308416

Erich Fromm foto
Erich Fromm 62
německý filozof, psycholog a psychoanalytik 1900 – 1980
„Jediný prostředek, jak chápat svět až do konce, není v myšlení, nýbrž v jednání, v zážitku jednosti.“

Erich Fromm citáty

Erich Fromm foto

62   771

Erich Fromm

Datum narození: 23. březen 1900
Datum úmrtí: 18. březen 1980

Erich Seligmann Fromm byl německý a americký psycholog a humanistický filosof a sociolog. Představitel neofreudismu a západního marxismu. Pokoušel se spojit myšlenky těchto dvou směrů do jednoho systému, takže se jeho teorie soustředí především na sociokulturní vlivy působící na člověka.

Citáty Erich Fromm


„Láska je především dávat, ne přijímat.“

„Čeho všeho by mohl dosáhnout dospělý, kdyby měl trpělivost dítěte a jeho soustředěnost v činnosti, která je pro něho důležitá!“


„Smrt je v životě opravdu jistotou.“

„Člověk je jediný živočich, pro kterého je jeho vlastní bytí problémem, který musí řešit a kterému nemůže uniknout.“

„Člověk je zodpovědný sám sobě za získání nebo ztrátu svého života.“

„Diktátorské soustavy používají hrozeb a teroru, aby vyvolaly konformitu, demokratické země volí sugesci a propagandu.“

„Většina lidí se domnívá, že láska znamená být milován. Avšak pravda je opakem - láska znamená milovat.“

„Svoboda není nic jiného než schopnost následovat hlas rozumu, zdraví, dobrotivosti, svědomí proti hlasu iracionálních vášní.“


„Někteří uzavírají dvojspolek proti světu a své zdvojené sobectví pokládají za lásku a důvěrnost.“

„Milovat znamená uzavřít smlouvu a nemít záruku jejího dodržení, rozdávat se celý v naději, že nebude zneužito naší důvěřivosti a dostaneme vráceno stejné množství dobrodiní.“

„Člověk je naprosto sám, pokud nepomáhá jinému.“

„Kdo je schopen rozdávat sám sebe, je bohatý.“


„Kdo nic neví, nic nemiluje. Kdo nic neumí, nic nechápe. Kdo nic nechápe, je bezcenný. Ale ten kdo chápe, ten i miluje, všímá si, vidí. Čím hlubší poznání, tím větší láska. Kdokoli si představuje, že všechny plody dozrávají s jahodami, neví nic o hroznech.“

„Všichni jsme jedno - ale každý z nás je jedinečná, neopakovatelná jsoucnost.“

„Stále se ještě cítím cizincem ve světě, jehož cílem je vydělávat co nejvíc peněz.“

„Člověk cítí nebo dělá, co se od něj očekává, že bude cítit a dělat.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 62 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .