Erich Maria Remarque citáty strana 5


„Láska je oběť. Někdy se láskou nazývá taky spousta sobectví. Teprve ten, kdo se dokáže dobrovolně vzdát milovaného člověka, aby mu nebránil ve štěstí, miluje opravdově a naplno.“

„V lásce se nelze vracet zpátky, taky nikdy nemůžeš začít znovu.“


„Válka nás pro všecko zkazila.“

„Skromnost a svědomitost bývají odměňovány jen v románech. V životě jsou využívány a pak odkopnuty.“

„Nechť si přijdou měsíce a léta, nic mi už nevezmou, už nic mi vzít nemohou. Jsem tak sám a tak prostý všeho očekávání, že jim bez bázně mohu hledět vstříc. (Na západní frontě klid)“

„Vítr skučí ve zbytcích pažení a mračna táhnou kvapně přes měsíc. (Cesta zpátky)“

„Vidím, jak národy jsou štvány navzájem proti sobě a mlčky, nevědomě, pošetile, poslušně, nevinně se pobíjejí. Vidím jak nejchytřejší mozky světa vynalézají zbraně a slova, aby se to dělalo ještě rafinovaněji a ještě déle. ([https://cs.wikipedia.org/wiki/Na_z%C3%A1padn%C3%AD_front%C4%9B_klid Na západní frontě klid)]“

„Člověk se nemá skrývat, nechce-li být nápadný. (Noc v Lisabonu)“


„Člověk je chudákem teprve, když už nic nechce“

„Charakter člověka poznáme až tehdy, kdy se stane naším představeným.“

„Opuštěnost hledá druha a neptá se, kdo to je. Kdo to neví, nebyl nikdy opuštěný, ale jenom sám.“

„Ženy mohou být zbožňovány nebo opouštěny. Nic mezi tím.“


„Za starých řeků bylo myšlení výsadou. Pak bylo štěstím. Později nemocí. Dnes je zločinem.“

„Dobro nadělá často více zkázy než prostoduchá zloba. (Černý obelisk)“

„Konec může být dobrý jen tehdy, když všechno předtím bylo špatné. Takže špatný konec je mnohem lepší.“

„Válka není pohádka, v níž všichni zlí hynou a všichni hodní jsou zachráněni. Smrt si v ní nevybírá jen spravedlivou daň na těch, kdo na svůj vrub prolili nevinnou krev.“

Zobrazeno 65-80 citátů z celkem 136 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .