Francesco Petrarca citáty

Francesco Petrarca foto

19   129

Francesco Petrarca

Datum narození: 20. červenec 1304
Datum úmrtí: 18. červenec 1374

Francesco Petrarca byl italský spisovatel a básník, který svým dílem navazoval na Danta a spolu s ním bývá někdy považován za předchůdce a jakéhosi duchovního otce humanismu renesance. Měl smysl pro přírodu, pro hory a turistiku, dalo by se říct, že byl jedním z prvních alpinistů.„Zem, kde dny i v létě jsou mlhavé a krátké, rodí lid, jenž neví, že smrt je bolestná.“

„Říkej: "víc dělat nechci" místo "víc dělat nemohu"“


„Opravdu bych si přál, abych mohl říci, že jsem nikdy nepodlehl svodům těla, ale lhal bych, kdybych to tvrdil.“

„Jen své nitro důkladně prozkoumej a zjistíš, že vše, co znáš, je ve srovnání s tím, co neznáš, jako potůček, který vysychá za letních veder, ve srovnání s oceánem. (...) Kolik je v přírodě věcí, k jejichž pojmenování nám chybějí příslušná slova!?“

„Až uvidíš, kolik lidí tě předešlo, uvaž, kolik jich jde za tebou.“

„Kdo se snaží svou náruživost uzdou rozumu ovládati poznávaje, že povznáší se nad zvíře jenom tou měrou, kterouž užívá svého rozumu: totě pravý člověk.“

„O Avignonu: Je to stoka, do níž se vlévají všechny neřesti a nečistoty světa. Pohrdá se tam Bohem, uctívají se tam peníze, pošlapávají se tam zákony božské i lidské. Všechno tam čpí lží: vzduch, země, domy, a hlavně ložnice.“

„Knihy nemají být nářadím, které by zdobilo dům, nemají býti cenným zbožím, nýbrž mají býti zásobnicí, která živí ducha.“


„Neuznávám jiné rozkoše než učit se.“

„Dva milostné dopisy píšeme těžko - první a poslední.“

„Dva milostné dopisy se píší nejhůř - první a poslední.“

„Jak krásná je smrt toho, kdo hodně miloval!“


„Největší závist vzniká vůči těm, kteří vlastní silou vzlétli a tak unikli ze společné klece.“

„Své přátele dělím na ty, které obdivuji, na ty, které ctím, a na ty, s nimiž mám soucit.“

„Jen malou vášní plá, kdo vyslovit ji může.“

„Šlechticem se člověk nerodí, stává se jím.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .