Gabriel Laub citáty strana 4


„Milujte své manželky, pánové, bude to svědčit ve váš prospěch při rozvodu.“

„Mělo by být stanoveno zákonem, že i ženatí a vdané mají právo na lásku.“


„Idioti jsou jako láska - pořád se proti nim brojí a nic jim neuškodí.“

„Láska je iracionální: lze lidi znát a přece je milovat.“

„V jednom jsou idioti víc než láska - jsou opravdu největší silou na světě.“

„Miluj svého bližního jako sebe sama, praví písmo. Je to jasný požadavek milovat především sebe sama.“

„V lásce je dobré všechno, co milujícím vyhovuje. Třeba i monogamie.“

„Vladař: "můj svobodný lid musí milovat svobodu."“


„Láska je nejvyšší projev sobectví. Nemiluje své partnery, ale jejich schopnosti milovat nás.“

„Láska měla na spisovatele ohromný vliv. Udělala z něho satirika.“

„Idioti jsou jako láska - uznáváme je, když jsou k nám blahosklonní.“

„Jedinou láskou, které člověk vždy zůstává věren, je sebeláska.“

„Láska - jediná oblast, kde nám nic nepokazí neschopnost osob třetích.“

Zobrazeno 49-61 citátů z celkem 61 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .