Gabriel Laub citáty strana 2


„S kým obcují homosexuální géniové? S múzami rodu mužského?“

„Sex a politika mají společný základní rys. Jejich účel je jen záminkou, důležitá je jen samotná hra.“


„Milujte život jako ženskou. Nezapomínejte, kolik vás to bude stát, když se jej pokusíte oplodnit.“

„Proč bychom zrovna vlastní manželku neměli milovat? Vždy je to taky ženská.“

„Věrná manželka? Co z toho máte, že jiné muže také nemiluje!“

„Milujte život jako ženskou - ale važte si ho.“

„Milující nejsou nikdy osamělí. Ani když milují jen sebe sama.“

„Milujte své manželky, pánové, bude to svědčit ve váš prospěch při rozvodu.“


„Láska je iracionální: lze lidi znát a přece je milovat.“

„Miluj svého bližního jako sebe sama, praví písmo. Je to jasný požadavek milovat především sebe sama.“

„Vladař: "můj svobodný lid musí milovat svobodu."“

„Láska je nejvyšší projev sobectví. Nemiluje své partnery, ale jejich schopnosti milovat nás.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .