Gunnar Gunnarsson citáty

2   0

Gunnar Gunnarsson

Nemáme ověřenou totožnost tohoto autora, nemusí se jednat o slavnou osobu.

Gunnar Gunnarsson - chybí nám detailnější popis autora.

Citáty Gunnar Gunnarsson


„Avšak co jiného je osud, než skrytá, tajná vůle! Cožpak naše stará víra nevykládá, že osud je konec konců člověk sám?“

„Zákon je výraz našeho smýšlení. Naznačuje, jak máme a musíme vycházet mezi sebou, jak máme spolu jednat - a proto v nejhlubším a nejvlastnějším slova smyslu není zákon nic jiného než my sami.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .