Hippokratés citát #13410

 Hippokratés foto
Hippokratés 22
starověký řecký lékař 460
„Jez proto, abys žil. Nežij proto, abys jedl.“

Hippokratés citáty

 Hippokratés foto

22   247

Hippokratés

Datum narození: 460

Hippokratés z Kóu řecky ´Iπποκράτης, byl nejslavnější lékař starověku a „otec medicíny“, zakladatel racionálního lékařství.

Citáty Hippokratés


„Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda.“

„Snaha udržet si zdraví: nejíst do sytosti, nebát se námahy.“


„Kde je láska k lidem, tam je i láska k umění.“

„Jez proto, abys žil. Nežij proto, abys jedl.“

„Nechť je tvé jídlo tvým lékem a tvůj lék nechť je tvým jídlem.“

„Je zbytečné léčit oko bez hlavy, hlavu bez těla a tělo bez duše.“

„Medicína je nepochybně nejšlechetnější ze všech umění.“

„Výcvik ke zdraví - toť střídmost v jídle a píle v námahách.“


„Lékařské povolání je fraška, ve které hrají tři herci: pacient, lékař a nemoc.“

„Žár života v každé lidské bytosti je nesmrtelný. Vidí, slyší a zná vše, co je a bude.“

„Smutný je život, jímž provívá odporná chtivost peněz jako ledový vítr.“

„Hlavně neublížit!“


„Co nevyléčí léky, vyléčí železo, co nevyléčí železo, vyléčí oheň, co nevyléčí oheň, je třeba pokládat za nevyléčitelné.“

„Nechť strava je tvojí medicínou.(Let food be thy medicine.)“

„Jediným velkým lékařským uměním je vyléčit pacienta a je lhostejno, jakým způsobem se to podaří.“

„Nicnedělání je často ten nejlepší lék.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 22 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .