Hippokratés citát #284188

 Hippokratés foto
Hippokratés 22
starověký řecký lékař 460
„Je zbytečné léčit oko bez hlavy, hlavu bez těla a tělo bez duše.“

Hippokratés citáty

 Hippokratés foto

22   261

Hippokratés

Datum narození: 460

Hippokratés z Kóu řecky ´Iπποκράτης, byl nejslavnější lékař starověku a „otec medicíny“, zakladatel racionálního lékařství.

Citáty Hippokratés


„Jez proto, abys žil. Nežij proto, abys jedl.“

„Smutný je život, jímž provívá odporná chtivost peněz jako ledový vítr.“


„Nicnedělání je často ten nejlepší lék.“

„Provozování lékařství je boj a také fraška, hraná třemi osobami: pacientem, lékařem a nemocí.“

„Medicína je nepochybně nejšlechetnější ze všech umění.“

„Kde je láska k lidem, tam je i láska k umění.“

„Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda.“

„Nechť je tvé jídlo tvým lékem a tvůj lék nechť je tvým jídlem.“


„Snaha udržet si zdraví: nejíst do sytosti, nebát se námahy.“

„Je zbytečné léčit oko bez hlavy, hlavu bez těla a tělo bez duše.“

„Výcvik ke zdraví - toť střídmost v jídle a píle v námahách.“

„Lékařské povolání je fraška, ve které hrají tři herci: pacient, lékař a nemoc.“


„Žár života v každé lidské bytosti je nesmrtelný. Vidí, slyší a zná vše, co je a bude.“

„Hlavně neublížit!“

„Co nevyléčí léky, vyléčí železo, co nevyléčí železo, vyléčí oheň, co nevyléčí oheň, je třeba pokládat za nevyléčitelné.“

„Nechť strava je tvojí medicínou.(Let food be thy medicine.)“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .