Immanuel Kant citát #23249

Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu. - Immanuel Kant
Immanuel Kant foto
Immanuel Kant 70
německý filozof 1724 – 1804
„Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu.“

Immanuel Kant citáty

Immanuel Kant foto

70   3136

Immanuel Kant

Datum narození: 22. duben 1724
Datum úmrtí: 12. únor 1804

Immanuel Kant byl německý filosof, jeden z nejvýznamnějších evropských myslitelů a poslední z představitelů osvícenství. Jeho Kritikou čistého rozumu začíná nové pojetí filosofie, zejména v epistemologii a v etice. Kant významně ovlivnil pozdější romantické a idealistické filosofy 19. století a novější filosofii vůbec.

Citáty Immanuel Kant


„Všechno, co víme, pochází ze zkušenosti.“

„Být vyvracen není nebezpečné, být nepochopen ano...“


„Proti trampotám života dal Bůh člověku tři věci - naději, spánek a smích.“

„Láska je krásná jen pro toho, kdo ji bere vážně.“

„Nebýt dospělý je tak pohodlné.“

„Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu.“

„I ta nejupřímnější žena skrývá na dně svého srdce nějaké tajemství.“

„To, že nemám něco dobrého, co bych býval mohl mít, mě zdaleka nebolí tolik jako to, že už nemám něco, co jsem měl.“


„Muž je žárlivý, když miluje, žena také, aniž by milovala.“

„Stálá je jedině nestálost.“

„Dvě věci naplňují mou mysl vždy novým rostoucím podivem a úctou; hvězdná obloha nade mnou a mravní zákon ve mně.“

„Čím více máme lásky, tím lehčeji projdeme světem.“


„Člověku, který si zlomil nohu, můžeme v jeho neštěstí pomoci tím, že ho přesvědčíme jak snadno si mohl zlámat vaz.“

„Kdyby byli lidé schopni číst si navzájem myšlenky, vyhýbali by se jeden druhému.“

„Spal jsem a snil, že život je krása. Probudil jsem se a zjistil, že je to povinnost.“

„Muž žárlí, když miluje, žena i když nemiluje.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .