Ivan Fontana citáty strana 3


„Cesta zločinu řeže nejvíc v zatáčkách.“

„Cesta pravdy je samá křižovatka; nedivme se, že ten, který jí prošel, byl ukřižován.“


„Musí si náměsíčník kupovat měsíční jízdenku?“

„Nové předsudky vytlačují staré, ale jen do postranních ulic.“

„Nové myšlenky se ujímají až po srážce.“

„Nepřikládejte zdravým myšlenkám větší význam než mají – nepotřebují žádné náplasti.“

„Nekonečno je koktavý začátek.“

„Papír je archa Mléčné dráhy.“


„Myšlenky neřadíme jako vlaky, neboť nejezdí po kolejích: přesto však mohou narazit.“

„Počítač se liší od televizního diváka tím, že má vlastní program.“

„Móda dnes nemá co skrývat – ale musí to sdělovat decentním způsobem.“

„Pravda ani lež nejsou žádní obři, vždyť nám musejí projít hlavou.“


„Pravda je závislá na tom, kdo ji dříve pojmenuje.“

„Pravdu se lží vidíme málokdy pohromadě, ale setkáme se s nimi na samitu božím.“

„Mnoho lidí šlo do sebe – a také tam skončilo.“

„Ani život v pravdě nevylučuje umírání ve lži.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .