Ivan Fontana citáty strana 4


„Zapsali se do dějin více ti, co je zapisovali nebo ti, co je přepisovali?“

„Zkušenost prostě nelze předat – je to pochodeň, která musí vyhořet, až spálí prsty.“


„Zralý muž dává přednost slávě před láskou – jako „aperitivu“.“

„Svoboda myšlení je svazována řetězy akademických cen a hodností.“

„Silná demokracie musí mít dost privilegií pro všechny.“

„Iluze neví, co si počít s virtualitou.“

„Myšlenky jsou dětmi mozku, ale nejvíc dětí je adoptovaných.“

„Boj za pravdu nepotřebuje verbíře.“


„Dobrá vůle, dobrá, ale nesmí mít velkou toleranci.“

„Internet znamená přístup k pramenům, nedivme se však, že jde často o fata morgánu.“

„Ještě nikdo nespatřil jak se dnešek proměňuje v zítřek. I kdyby celou noc oka nezamhouřil, i kdyby o půlnoci ani nemrkl a nad ránem neusnul a nesnil, nikdy nezachytí společný paprsek dvou dnů, který praskne jako přepjatá struna harfenistky v lůně noci a vydá vysoký, neslyšitelný tón, protože noc slábne jako slábnou polibky lásky nad ránem a den uhodí svou první vteřinou, prvním korpuskulárním kvantem svítání a bleskem vyslaným z jádra vesmíru, prvním světlým okamžikem nového dne, zakaleného na kovadlince noci.“

„Myšlenky nemají rozměr a proto je měříme podle obsahu.“


„Dělba práce s sebou nemusí nutně vést i dělbu následků.“

„Ani obhájce pravdy nesmí být jmenován ex offo.“

„Laser: tříska slunce.“

„Život na vlásku se dá pojistit bezdrátovým spojením.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .