Jean Paul citáty strana 4


„Mají-li ženy hovořit o něčem chytrém, obecném, neosobním, musí při tom být muž.“

„U jiných milujeme dokonalost, u sebe jen sebe.“


„Manželství nebývá šťastné láskou, nýbrž naopak rozumem.“

„Srdce a zvony pukají při silném nárazu.“

„Nešťastni jsou ti, kdo nemají smysl pro žert; nemají ani smysl pro vážnost.“

„Ženské neřesti jsou opovrženíhodnější, protože častěji vyvěrají ze slabosti, zatímco mužské ze síly.“

„Radost svádí člověka k upřímnosti.“

„Milenci jsou večer nejohnivější, manželé nejhádavější, z těchže důvodů.“


„Člověk nepozná jak je dobrý, dokud polovina jeho štěstí nezávisí na velkém hříchu.“

„V lásce jsme nespravedliví, protože toho druhého pokládáme za dokonalého.“

„U žen je všechno srdce, dokonce i hlava.“

„Radosti jsou našimi křídly, bolesti našimi ostruhami.“


„Člověk je dobrý a nechce, aby se lidé hrbili před někým jiným než před ním.“

„Nikdy neprojevuj vzdor a odvahu řečmi, vždy jen činy - budeš mít méně nepřátel.“

„Člověk nikdy není tak mimořádně moudrý, hloupý, zlý, dobrý, aby se tomu někdo musel divit, a kdo se diví, není s to takový být.“

„Chytrost bez citu je mlýnský kámen bez zrna.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .