Johann Wolfgang von Goethe citáty

Johann Wolfgang von Goethe foto

311   5273

Johann Wolfgang von Goethe

Datum narození: 28. srpen 1749
Datum úmrtí: 22. březen 1832
Další jména: Goethe, Johann Wolfgang Goethe, Johann W. von Goethe

Johann Wolfgang Goethe byl německý básník, prozaik, dramatik, historik umění a umělecký kritik, právník a politik, biolog a stavitel.

Citáty Johann Wolfgang von Goethe


„Nestačí vědět. Nestačí chtít. Je třeba konat.“

„Pokud něco dokážete, nebo věříte, že to dokážete, začněte to dělat. odvaha s sebou nese genialitu, sílu a kouzlo.“


„Bůh stvořil koně jako druha větru a společníka bouře.“

„Nábožná úcta před tím, co stojí pod námi, zahrnuje samozřejmě i zvířata a ukládá člověku povinnost vážit si stvoření, která jsou mu svěřena a ochraňovat je.“

„Život bez užitku je předčasnou smrtí.“

„Učme se jen od toho, koho máme rádi.“

„Tu stojíme ovšem před něčím božským, co mě uvádí v radostný úžas. Kdyby tomu skutečně bylo tak, že by toto krmení cizího mláděte procházelo vší přírodou jako něco obecně zákonitého, byla by tím rozluštěna mnohá hádanka a s hlubokým přesvědčením bychom mohli říci, že se Bůh smiluje nad mladými krkavci, kteříž volají k němu. (Rozhovory s Goethem)“

„Toho, co nevíme, je třeba nám,
a nepotřebujem, co víme. (Faust)“


„Štěstí nebo neštěstí závisí na tom, s čím se měříme.“

„Stále se hovoří, že život je krátký,
ale člověk může mnoho vykonat,
jestliže ho dovede správně využít.“

„Předsevzal jsem si tolik věcí, že bych si musil zoufat, kdyby mi pořádek, v němž udržuji své papíry, neumožňoval kdykoliv se ve všem orientovat, využít každé hodiny a posouvat každou práci trochu kupředu.“

„Nikdo není tak beznadějně zotročený, jako ti, co falešně věří, že jsou svobodní.“


„Nikdo není tak beznadějně zotročený jako ti, kteří se domnívají, že jsou svobodní.“

„Nezkušen v svém temnu zůstaň, slepě žij si ke dni ze dne, plných tři tisíce roků v oko-li ti nepohlédne.“

„Největší osobnosti jsou se svou dobou spojeny vždy svými slabostmi.“

„Nejde tu tedy o to, je-li kdo silný či slabý, nýbrž vydrží-li tolik utrpení, kolik mu bylo naloženo, ať už je to trýzeň duševní či tělesná. A zdá se mi právě tak pošetilé říkat, že je zbabělý, kdo si bere život, jako je nevhodné nazývat zbabělcem toho, kdo umírá na zákeřnou horečku. (Utrpení mladého Werthera)“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 311 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .