Jordanes citáty

1   0

Jordanes

Jordanes byl nejspíše gótský historik. O jeho životě je známo velmi málo, byl sekretář v římské provincii Moesie, někdy bývá uváděn jako biskup, což se nepodařilo doložit. Ovládal latinu a nejspíše také řečtinu. Napsal dvě díla, Romana věnující se dějinám Říma a známější De origine actibusque Getarum , které jako jedno z mála zachycuje počátky Gótů. Getica původně měla být pouhý výtah z obsáhlé dnes neznámé Cassiodorovy gótské historie, ale nakonec byla vypracována i z jiných zdrojů a v některých ohledech přesáhla rámec pouhého výtahu. Jordanes ji napsal v Konstantinopoli. Právě z vyjádření v jeho díle se usuzuje, že byl ostrogótského původu, ale není vyloučen ani jiný germánský původ.

Jeho obě díla v českém překladu Stanislava Doležala vyšla roku 2012 v nakladatelství Argo.

Citáty Jordanes


„Když nyní výše zmíněný Philip - který byl se svým synem jediným křesťanským císařem před Konstantinem - vládl Římanům, v jeho druhém roce vlády se naplnil tisící rok trvání Říma. - spekulace o císaři Philippu Arabsovi (244-249 n. l.)“ Jordanes-Getica I-XVI (89)

„What just cause can be found for the encounter of so many nations, or what hatred inspired them all to take arms against each other? It is proof that the human race lives for its kings, for it is at the mad impulse of one mind a slaughter of nations takes place, and at the whim of a haughty ruler that which nature has taken ages to produce perishes in a moment.“ The Origin and Deeds of the Goths

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .