Jordanes citáty

1   0

Jordanes

Jordanes byl nejspíše gótský historik. O jeho životě je známo velmi málo, byl sekretář v římské provincii Moesie, někdy bývá uváděn jako biskup, což se nepodařilo doložit. Ovládal latinu a nejspíše také řečtinu. Napsal dvě díla, Romana věnující se dějinám Říma a známější De origine actibusque Getarum , které jako jedno z mála zachycuje počátky Gótů. Getica původně měla být pouhý výtah z obsáhlé dnes neznámé Cassiodorovy gótské historie, ale nakonec byla vypracována i z jiných zdrojů a v některých ohledech přesáhla rámec pouhého výtahu. Jordanes ji napsal v Konstantinopoli. Právě z vyjádření v jeho díle se usuzuje, že byl ostrogótského původu, ale není vyloučen ani jiný germánský původ.

Jeho obě díla v českém překladu Stanislava Doležala vyšla roku 2012 v nakladatelství Argo.

Citáty Jordanes


Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na.