Jordanes citáty

1  0

Jordanes

Jordanes byl nejspíše gótský historik. O jeho životě je známo velmi málo, byl sekretář v římské provincii Moesie, někdy bývá uváděn jako biskup, což se nepodařilo doložit. Ovládal latinu a nejspíše také řečtinu. Napsal dvě díla, Romana věnující se dějinám Říma a známější De origine actibusque Getarum , které jako jedno z mála zachycuje počátky Gótů. Getica původně měla být pouhý výtah z obsáhlé dnes neznámé Cassiodorovy gótské historie, ale nakonec byla vypracována i z jiných zdrojů a v některých ohledech přesáhla rámec pouhého výtahu. Jordanes ji napsal v Konstantinopoli. Právě z vyjádření v jeho díle se usuzuje, že byl ostrogótského původu, ale není vyloučen ani jiný germánský původ.

Jeho obě díla v českém překladu Stanislava Doležala vyšla roku 2012 v nakladatelství Argo.

Citáty Jordanes

Dnešní výročí
Michael Crichton foto
Michael Crichton19
americký autor, scenárista, filmový producent 1942 - 2008
Ernest Thompson Seton foto
Ernest Thompson Seton11
spisovatel a zakladatel woodcrafterského hnutí 1860 - 1946
Théophile Gautier foto
Théophile Gautier11
francouzský spisovatel 1811 - 1872
Dalších 19 dnešních výročí
Podobní autoři
 Xenofón foto
Xenofón12
starověký řecký historik a filozof
Velleius Paterculus Gaius foto
Velleius Paterculus Gaius4
římský historik
Mijamoto Musaši foto
Mijamoto Musaši1
japonský bojový výtvarník, spisovatel, výtvarník
Rufus Quintus Curtius foto
Rufus Quintus Curtius8
římský historik
Jane Austen foto
Jane Austen23
britská spispvatelka
Francois Fénelon foto
Francois Fénelon13
katolický biskup
 Sakja-Pandita foto
Sakja-Pandita8
tibetský lama
Martin Monestier2
francouzský novinář a spisovatel
Francesco Petrarca foto
Francesco Petrarca19
italský učenec a básník
Clive Staples Lewis foto
Clive Staples Lewis24
britský spisovatel irského původu