Kleanthés citáty

Kleanthés foto
2   5

Kleanthés

Datum narození: 330 př. n. l.
Datum úmrtí: 232 př. n. l.
Další jména: Kleanthés z Assu

Kleanthés z Assu byl starořecký filozof, představitel stoické školy , v jejímž čele vystřídal Zénóna z Kitia, který byl jeho učitelem. Původně byl pěstním zápasníkem v rodné Malé Asii . Do Atén přišel jako velmi chudý a musel se živit jako čerpač u studní. Z bídy ho vytáhl až Zenón. Právě jeho učení Kleanthés do konce života rozvíjel. Kleanthova verze stoicismu je pantheistická, věřil v boha, který prostupuje vším, je hybnou silou všeho, je duchem i rozumem a sídli v Slunci. Navzdory tomu rozvíjel i materialistickou větev stoicismu. Jeho žákem byl Chrýsippos ze Soloi. Z jeho vlastního díla se zachovaly zlomky, nejvýznamnější z nich je Óda na Dia. Zemřel dobrovolnou smrtí hladem.

Dnešní výročí
Jonathan Swift foto
Jonathan Swift58
anglo-irský satirik, esejista, básník 1667 - 1745
Henri Troyat foto
Henri Troyat5
francouzský spisovatel 1911 - 2007
Miguel ángel Asturias foto
Miguel ángel Asturias6
guatemalský básník, prozaik, dramatik, novinář a diplomat 1899 - 1974
Dalších 47 dnešních výročí