Talmud (kniha) citáty

27   1114

Talmud (kniha)

Talmud je sbírka traktátů Mišny opatřených komentářem a diskuzemi – gemarou. Rozlišujeme Babylónský talmud a Jeruzalémský talmud, někdy nazývaný též Palestinský.

Citáty Talmud (kniha)


„Nic tak neobměkčí srdce, jako vědomí vlastní viny, a nic srdce nedělá tak tvrdým, jako vědomí, že máme pravdu.“

„Co je zaseto násilím a nepravdou, hnije, chřadne a beze stopy mizí.“


„Kdo je moudrý? - Kdo se u každého něčemu přiučí. Kdo je silný? - Kdo se umí ovládat. Kdo je bohatý? - Kdo je spokojen se svým osudem.“

„Každá tělesná práce zušlechťuje člověka. Neučit svého syna tělesně pracovat je stejné jako připravovat ho k loupeži.“

„Modlitba ze zvyku není upřímná.“

„Važ si starce i tehdy, kdyby ze stařecké slabosti pozapomněl svých vědomostí.“

„Buď vždy pravdivý, zvláště však k dítěti. Splň vše, co mu slíbíš, abys je nenaučil lži.“

„Bývá-li dobrota ženy nekonečná, bývá i její zloba bez konce.“


„Nejlépe poznáme charakter člověka v peněžních záležitostech, při pití a v hněvu.“

„Tvůj přítel má přítele a přítel tvého přítele má přítele, proto buď opatrný.“

„Mnohému jsem se naučil u svých učitelů, ještě více u svých druhů, ale nejvíce u svých žáků.“

„Nenávist k ostatním ničí tvou vlastní duši.“


„Člověk myslí, Bůh se směje.“

„Bůh nestvořil ženu z mužovy hlavy, aby mu poroučela, ani z jeho nohou, aby byla jeho otrokyní, nýbrž z jeho boku, aby byla blízká jeho srdci.“

„Jako vody neudrží se na výšinách a hromadí se v nížinách, tak ctnost neudrží se v lidech, kteří se povyšují, nýbrž udržuje se v lidech pokorných.“

„Nehleď na učenost ani jako na korunu, kterou se chceš ozdobit, ani jako na sekyru, kterou si chceš vydělávat na živobytí.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .