Konfucius citát #989

Mladí potřebují radost a lásku, dospělí práci a přátelství, staří mír a pokoj. -   Konfucius
  Konfucius foto
Konfucius 103
čínský učitel, editor, politik a filozof -550 – -478 př. n. l.
„Mladí potřebují radost a lásku, dospělí práci a přátelství, staří mír a pokoj.“

Konfucius citáty

  Konfucius foto

103   4073

Konfucius

Datum narození: 22. září 550 př. n. l.
Datum úmrtí: 478 př. n. l.

Konfucius byl čínský filozof, sociální politik a státník. Jeho morální filozofie vycházela z náboženské úcty. V návaznosti na Konfuciovo učení se rozvíjí konfucianismus, který výrazně zasáhl do dějin náboženství východní Asie.

Citáty Konfucius


„Jediná omezení, která v lidských životech existují si klademe my sami.“

„Mladí potřebují radost a lásku, dospělí práci a přátelství, staří mír a pokoj.“


„Když je na tebe někdo milý, buď vůči němu milý. Pokud je tvým nepřítelem, buď k němu spravedlivý.“

„Pomsta může zplodit jen novou křivdu nebo prodloužit již trvající nepřátelství.“

„Jsi tím, o čem jsi přemýšlel.“

„Vážiti si jiných jako samých sebe a jednati s nimi tak, jak chceme, aby jednali oni s námi - toť možno nazvati učením o lidumilnosti. Nad to není nic vyššího.“

„Komentuji, vysvětluji staré spisy, netvořím nové. Věřím v staré učence a miluji je.“

„Jen silný donutí osud. Slabého donutí osud sám.“


„Trojí cestou můžeme dojíti k moudrosti: za prvé cestou přemýšlení, cestou to nejušlechtilejší; za druhé cestou napodobování, cestou to nejlehčí, a za třetí cestou zkušenosti, cestou to nejtěžší.“

„Když šíp mine cíle, střelec viní z toho sama sebe, a ne druhého. Tak jedná i člověk moudrý.“

„Nesmíme se zlobit a trpět kvůli tomu, že nejsme známí, spíše musíme usilovat o to, abychom stáli za poznání.“

„Slova knih nás vždy vzruší, důležité však je, aby nás změnila.“


„Vědět, co je správné a neudělat to, je ta největší zbabělost.“

„Kdo z dálky se dívá, jasně vidí. Ke každé věci je nutné mít odstup.“

„Pomstou, odplatou nebo hněvem nemohou být křivdy odčiněny.“

„Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .