Marcus Aurelius citát #2548

Marcus Aurelius foto
Marcus Aurelius 75
císař Římské říše 121 – 180
„Bylo by hloupé trápit se kvůli vnějšímu světu. On sám se o sebe nestará.“

Marcus Aurelius citáty

Marcus Aurelius foto

75   1045

Marcus Aurelius

Datum narození: 26. duben 121
Datum úmrtí: 17. březen 180
Další jména: Antonius Marcus Aurelius

Marcus Aurelius Antoninus Augustus byl římským císařem v letech 161 až 180, přičemž náležel k tzv. adoptivním císařům. Patřil rovněž mezi význačné představitele pozdní fáze vývoje filozofie stoicismu, kvůli čemuž bývá nazýván „filozof na trůně“. Navzdory jeho vysoké mravní integritě a výjimečným osobním schopnostem skončilo za jeho vlády dlouhotrvající období míru a prosperity římské říše, jejíž stabilita byla stále více nahlodávána jak zahraničními hrozbami, tak vnitřními problémy.

Citáty Marcus Aurelius


„Minulost není pro mne ničím, budoucnost se mne ještě nedotýká.“

„Jen jedna věc je cenná na světě - aby člověk strávil život v pravdě a spravedlnosti.“


„Často jsem litoval svých slov, ale nikdy svého mlčení.“

„Buď jen pevný útes, o který se jedna za druhou tříští vlny života.“

„Úsilí vynaložené na každou činnost má být úměrné její skutečné ceně.“

„Jsi-li něčím nesmírně roztrpčen nebo zkrušen, pak se rozpomeň, že lidský život je mžik a že všichni co nevidět odejdeme.“

„Dobře činit a sklízet hanu, toť úděl královský.“

„Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek.“


„Jednej, mluv a mysli ustavičně tak, jako by ses už měl rozloučit se životem.“

„Lepší je výčitka od chytřejšího, než pochvala od hloupějšího.“

„Bezpráví se často dopouští také ten, kdo něco nedělá, nikoli jen ten, kdo něco dělá.“

„Uč se chtít, ne aby se věci přizpůsobovaly tvým přáním, nýbrž aby se tvá přání přizpůsobovala věcem.“


„Začátky všech věcí jsou malé.“

„Co neprospívá roji, neprospívá ani včele.“

„Zvykej si konat i to, nač si netroufáš! Vždyť i levice, k ostatním výkonům nedostatkem zvyku neobratná, otěží vládne rázněji než pravice. Přivykla tomu.“

„Žádné dílo nekonej nazdařbůh a nejinak než podle zásad dokonalého umění.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 75 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .